ĐẤU THẦU, ĐẤU GIÁ, MUA SẮM CÔNG
Đấu thầu cung ứng thuốc sử dụng tại các cơ sở y tế công lập 19/07/2018

UBND tỉnh vừa phê duyệt kế hoạch đấu thầu cung ứng thuốc 06 tháng cuối năm 2018 và cả năm 2019 sử dụng tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Nam tại Quyết định số 2139/QĐ–UBND ngày 13/7/2018.

Đấu thầu cung ứng hoá chất, vật tư y tế tiêu hao sử dụng tại các cơ sở y tế công lập 19/07/2018

Gói thầu “Cung ứng hoá chất, vật tư y tế tiêu hao 06 tháng cuối năm 2018 và cả năm 2019 sử dụng tại các cơ sở y tế công lập tỉnh Quảng Nam” với tổng kinh phí thực hiện hơn 125 tỷ đồng vừa được UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 2138/QĐ–UBND ngày 13/7/2018.

Đấu thầu mua sắm trang thiết bị giảng dạy tại Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam 11/07/2018

UBND tỉnh vừa có quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm trang thiết bị giảng dạy “Gói đổi mới điều dưỡng dựa trên năng lực” thuộc dự án HPET tại Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam.

Thông báo cấp phép hoạt động khoáng sản tại Khu vực Bãi Thổ, huyện Hiệp Đức 06/07/2018

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam thông báo đã nhận được hồ sơ đề nghị cấp phép hoạt động khoáng sản tại khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản của Công ty TNHH Tấn Lợi Minh.

Đấu gía quyền sử dụng đất Dự án Khu dân cư cán bộ, bác sĩ BVĐK Trung ương Quảng Nam 20/06/2018

UBND tỉnh vừa phê duyệt phương án và quyết định đấu gía quyền sử dụng đất Dự án Khu dân cư cán bộ, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam tại xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành tại Quyết định số 1754/QĐ-UBND ngày 7/6/2018.

Gần 5 tỷ đồng mua sắm trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam 20/06/2018

Ngày 15/6, UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam tại Quyết định số 1864/QĐ-UBND.

Đấu thầu mua sắm trang thiết bị, phương tiện hoạt động cho nhà văn hóa thôn, xã 19/06/2018

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1894 /QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua sắm trang thiết bị, phương tiện hoạt động cho nhà văn hóa thôn, xã; cụ thể như sau:

Đấu thầu mua sắm và lắp đặt máy tính, bàn ghế cho 20 điểm Bưu điện văn hóa xã 19/06/2018

Ngày 19/8, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1895 /QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua sắm và lắp đặt máy tính, bàn ghế cho 20 điểm Bưu điện văn hóa xã.

Đấu thầu xây lắp công trình Hệ thống thoát nước và vệ sinh môi trường khu đô thị Núi Thành 12/06/2018

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn vừa quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp Dự án đầu tư xây dựng công trình Hệ thống thoát nước và vệ sinh môi trường khu đô thị Núi Thành tại Quyết định số 1731/QĐ – UBND ngày 05/06/2018.

Hơn 8,5 tỷ đồng thực hiện Dự án "Tăng cường khả năng chống chịu với những tác động của biến đổi khí hậu cho các cộng đồng dễ bị tổn thương ven biển Việt Nam" tại Quảng Nam 12/06/2018

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án thành phần "Tăng cường khả năng chống chịu với những tác động của biến đổi khí hậu cho các cộng đồng dễ bị tổn thương ven biển Việt Nam" do Quỹ Khí hậu xanh viện trợ không hoàn lại thông qua Chương trình Phát triển Liên hợp quốc tại tỉnh Quảng Nam vừa được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1737/QĐ – UBND ngày 06/06/2018.