DỰ ÁN, HẠNG MỤC ĐẦU TƯ
DỰ ÁN SẢN XUẤT LINH KIỆN, PHỤ TÙNG CƠ KHÍ CHO MÁY ĐỘNG LỰC, MÁY NÔNG NGHIỆP 30/05/2018

1. Tên dự án: DỰ ÁN SẢN XUẤT LINH KIỆN, PHỤ TÙNG CƠ KHÍ CHO MÁY ĐỘNG LỰC, MÁY NÔNG NGHIỆP

KHU ĐÔ THỊ - DU LỊCH SINH THÁI VEN SÔNG CỔ CÒ, HUYỆN ĐIỆN BÀN 30/05/2018

1. Tên dự án: KHU ĐÔ THỊ - DU LỊCH SINH THÁI VEN SÔNG CỔ CÒ, HUYỆN ĐIỆN BÀN

KHU DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG, SINH THÁI DÃ NGOẠI, THỂ THAO TÂY BÀ NÀ 30/05/2018

1. Tên dự án: KHU DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG, SINH THÁI DÃ NGOẠI, THỂ THAO TÂY BÀ NÀ.

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN (R&D) GIỐNG CÂY TRỒNG, CON VẬT NUÔI KỸ THUẬT CAO 30/05/2018

1. Tên dự án: TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN (R&D) GIỐNG CÂY TRỒNG, CON VẬT NUÔI KỸ THUẬT CAO

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT NGHỀ CHU LAI 30/05/2018

1. Tên dự án: TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT NGHỀ CHU LAI

KHU DU LỊCH BIỂN TAM THANH, T.P TAM KỲ 30/05/2018

1. Tên dự án: KHU DU LỊCH BIỂN TAM THANH, T.P TAM KỲ

KHU DU LỊCH SINH THÁI BIỂN NAM HỘI AN 30/05/2018

1. Tên dự án: KHU DU LỊCH SINH THÁI BIỂN NAM HỘI AN

TRUNG TÂM TƠ LỤA MÃ CHÂU QUẢNG NAM 30/05/2018

1. Tên dự án: TRUNG TÂM TƠ LỤA MÃ CHÂU QUẢNG NAM

NHÀ MÁY SẢN XUẤT KẾT CẤU CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG BẰNG VẬT LIỆU COMPOSITE 30/05/2018

1. Tên dự án: NHÀ MÁY SẢN XUẤT KẾT CẤU CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG BẰNG VẬT LIỆU COMPOSITE

NHÀ MÁY SẢN XUẤT MÁY MÓC, THIẾT BỊ LINH KIỆN CHO NGÀNH NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO 30/05/2018

1. Tên dự án: NHÀ MÁY SẢN XUẤT MÁY MÓC, THIẾT BỊ LINH KIỆN CHO NGÀNH NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO

.