CHIẾN LƯỢC, QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH
Chương trình phát triển đô thị Khâm Đức giai đoạn 2016- 2020, định hướng đến năm 2030 01/06/2018

Chương trình phát triển đô thị Khâm Đức (huyện Phước Sơn) giai đoạn 2016- 2020 và định hướng đến năm 2030 (gọi tắt là Chương trình) đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1238/QĐ-UBND ngày 10/4/2018.

Chương trình phát triển đô thị thị trấn Hà Lam giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 01/06/2018

Chương trình phát triển đô thị thị trấn Hà Lam (huyện Thăng Bình) giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 (gọi tắt là Chương trình) vừa được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1564/QĐ-UBND ngày 17/5/2018.

Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung khu vực ven biển từ thị xã Điện Bàn đến TP.Hội An 01/06/2018

Ngày 9/5, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1469/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung khu vực ven biển từ thị xã Điện Bàn đến TP.Hội An đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 603/QĐ-UBND ngày 20/3/2013 và phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 272/QĐ-UBND ngày 19/1/2017.

QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN VÙNG VEN BIỂN PHÍA ĐÔNG 31/05/2018

1. Phạm vi lập quy hoạch Vùng Đông tỉnh thuộc địa giới hành chính của các Núi Thành, Tam Kỳ, Phú Ninh, Thăng Bình, Quế Sơn, Duy Xuyên, Điện Bàn và Hội An. Diện tích tự nhiên khoảng 1064,8 km2, và khoảng 125 km chiều dài bờ biển và vùng biển thuộc chủ quyền.

QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN VÙNG ĐỒI NÚI PHÍA TÂY 31/05/2018

1. Phạm vi lập quy hoạch: Toàn bộ khu vực phía Tây tuyến đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, diện tích khoảng 9.342km2; được xác định cụ thể như sau:

KHU CÔNG NGHIỆP TAM THĂNG 30/05/2018

1. Tên khu công nghiệp: KHU CÔNG NGHIỆP TAM THĂNG

KHU CÔNG NGHIỆP THUẬN YÊN 30/05/2018

Chủ đầu tư: Công ty Vinaconex 25. Địa chỉ: Xã Tam Đàn, Tam Kỳ, Quảng Nam. Tổng diện tích: 230 ha.

KHU CÔNG NGHIỆP ĐÔNG QUẾ SƠN 30/05/2018

1. Tên khu công nghiệp: KHU CÔNG NGHIỆP ĐÔNG QUẾ SƠN

KHU CÔNG NGHIỆP CƠ KHÍ ĐA DỤNG VÀ ÔTÔ TẬP TRUNG 30/05/2018

Diện tích 2000 ha và dự kiến mở rộng thêm 1.500 ha. Lĩnh vực thu hút đầu tư: sản xuất, lắp ráp ôtô; cơ khí đa dụng và công nghiệp phụ trợ cho ngành ôtô. Đang kêu gọi đầu tư, kinh doanh kết cấu hạ tầng

KHU KINH TẾ CỬA KHẨU NAM GIANG 30/05/2018

Khu kinh tế Cửa khẩu Nam Giang nằm về phía Tây tỉnh Quảng Nam thuộc hai xã ChàVàll và LaDêê huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam. Trong đó: xã LaDêê có 10 thôn; xã ChàVàll có 06 thôn. Phía Lào là huyện Đắc Chưng tỉnh Sê Kông. Tổng hợp diện tích tự nhiên là 31.060 ha, trong đó có 15.360 ha thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Sông Thanh.

.