CHIẾN LƯỢC, QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH
Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 22/09/2020

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Bổ sung quy hoạch phát triển ngành thương mại đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 14/09/2020

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2504 /QĐ-UBND phê duyệt bổ sung quy hoạch phát triển ngành thương mại tỉnh Quảng Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025.

Kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) của tỉnh 10/09/2020

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định 2486/QĐ-UBND, ngày 09 tháng 9 năm 2020 về ban hành Kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) của tỉnh Quảng Nam.

Phê duyệt quy hoạch khu đô thị Đông Dương (Điện Bàn) 07/09/2020

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2426/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch và ban hành Quy định quản lý xây dựng kèm theo đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng (1/500) Khu đô thị Đông Dương tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, phường Điện Ngọc và phường Điện Nam Bắc, thị xã Điện Bàn.

Phê duyệt kế hoạch xét tuyển công chức cấp xã thành công chức cấp huyện của UBND huyện Tiên Phước 21/07/2020

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định 1915 /QĐ-UBND , ngày 20 tháng 7 năm 2020 về phê duyệt kế hoạch xét tuyển công chức cấp xã thành công chức cấp huyện của UBND huyện Tiên Phước.

Bổ sung Quy hoạch sắp xếp hệ thống bến, bãi tập kết vật liệu xây dựng cát, sỏi trên địa bàn tỉnh 09/07/2020

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định 1771 /QĐ-UBND bổ sung Quy hoạch sắp xếp hệ thống bến, bãi tập kết vật liệu xây dựng cát, sỏi trên địa bàn tỉnh đến năm 2020.

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập Quy hoạch xây dựng vùng huyện Nam Trà My 01/07/2020

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định 1720/QĐ-UBND Quảng Nam, ngày 26 tháng 6 năm 2020 về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập Quy hoạch xây dựng vùng huyện Nam Trà My giai đoạn đến năm 2030.

Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Phú Ninh 09/06/2020

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định 1538 /QĐ-UBND, ngày 08 tháng 6 năm 2020 về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Phú Ninh.

Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Thăng Bình 03/06/2020

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1486 /QĐ-UBND, phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Thăng Bình.

Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thành phố Tam Kỳ 29/05/2020

Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thành phố Tam Kỳ vừa được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1427 /QĐ-UBND.

Xem theo ngày :