CHIẾN LƯỢC, QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH
Cập nhật, bổ sung quy hoạch chung khu vực ven biển từ thị xã Điện Bàn đến TP.Hội An 14/11/2018

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 3386 /QĐ-UBND ngày 08/11/2018 về cập nhật, bổ sung một số nội dung theo hồ sơ Quy hoạch chung khu vực ven biển từ thị xã Điện Bàn đến thành phố Hội An đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 603/QĐ-UBND ngày 20/02/2013 và các nội dung đã cập nhật, bổ sung một số quy định quản lý xây dựng theo hồ sơ Quy hoạch chung khu vực ven biển từ thị xã Điện Bàn đến thành phố Hội An tại Quyết định số 272/QĐ-UBND ngày 19/01/2017.

Lập Quy hoạch phát triển cảng biển Chu Lai đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 02/11/2018

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 3120/QĐ-UBND phê duyệt Đề cương nhiệm vụ và dự toán khảo sát, lập Quy hoạch phát triển cảng biển Chu Lai, tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Phê duyệt Chương trình phát triển đô thị Nam Phước giai đoạn 2016 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 24/10/2018

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 3122/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình phát triển đô thị Nam Phước giai đoạn 2016 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

Phát triển đô thị Núi Thành thành trung tâm công nghiệp - thương mại - dịch vụ - du lịch - tài chính của Khu KTM Chu Lai 11/10/2018

Chương trình phát triển đô thị Núi Thành giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 vừa được UBND phê duyệt tại Quyết định số 2957/QĐ-UBND tỉnh ngày 02/10/2018.

Phê duyệt kế hoạch triển khai Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 01/10/2018

Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu vừa phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 tại Quyết định số 2882/QĐ – UBND ngày 25/9/2018.

Chương trình phát triển đô thị Khâm Đức giai đoạn 2016- 2020, định hướng đến năm 2030 01/06/2018

Chương trình phát triển đô thị Khâm Đức (huyện Phước Sơn) giai đoạn 2016- 2020 và định hướng đến năm 2030 (gọi tắt là Chương trình) đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1238/QĐ-UBND ngày 10/4/2018.

Chương trình phát triển đô thị thị trấn Hà Lam giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 01/06/2018

Chương trình phát triển đô thị thị trấn Hà Lam (huyện Thăng Bình) giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 (gọi tắt là Chương trình) vừa được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1564/QĐ-UBND ngày 17/5/2018.

Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung khu vực ven biển từ thị xã Điện Bàn đến TP.Hội An 01/06/2018

Ngày 9/5, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1469/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung khu vực ven biển từ thị xã Điện Bàn đến TP.Hội An đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 603/QĐ-UBND ngày 20/3/2013 và phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 272/QĐ-UBND ngày 19/1/2017.

Quy hoạch phát triển vùng ven biển phía Đông. 31/05/2018

1. Phạm vi lập quy hoạch Vùng Đông tỉnh thuộc địa giới hành chính của các Núi Thành, Tam Kỳ, Phú Ninh, Thăng Bình, Quế Sơn, Duy Xuyên, Điện Bàn và Hội An. Diện tích tự nhiên khoảng 1064,8 km2, và khoảng 125 km chiều dài bờ biển và vùng biển thuộc chủ quyền.

Quy hoạch phát triển vùng đồi núi phía Tây 31/05/2018

1. Phạm vi lập quy hoạch: Toàn bộ khu vực phía Tây tuyến đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, diện tích khoảng 9.342km2; được xác định cụ thể như sau:

.