TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT
Đẩy mạnh công tác PBGDPL và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số miền núi 19/03/2020

Nhằm triển khai kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ công tác PBGDPL và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số; góp phần nâng cao nhận thức cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số, tạo sự đồng thuận xã hội, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc Ban Dân tộc tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Đẩy mạnh công tác PBGDPL và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số miền núi giai đoạn 2017 - 2021" năm 2020.

Các chế tài xử lý hành vi vi phạm pháp luật về phòng chống bệnh truyền nhiễm 19/03/2020

Theo quy định tại Điều 8, Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm năm 2007 nghiêm cấm các hành vi sau:

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL giai đoạn 2019- 2021 19/03/2020

Sở Tư pháp vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL giai đoạn 2019 đến 2021" - năm 2020, với một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Từ 10/4, áp dụng pháp luật trong giải quyết tranh chấp về tài sản chung của dòng họ 17/03/2020

Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật trong giải quyết tranh chấp về tài sản chung của dòng họ. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/4/2020.

Huy động cộng tác viên theo dõi tình hình thi hành pháp luật 06/03/2020

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 32/2020/NĐ-CP ngày 5/3/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3/2020 05/03/2020

Trợ cấp nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên; điều kiện nhập quốc tịch Việt Nam; kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3/2020.

Giới thiệu Nghị quyết về tội gian lận bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp 21/02/2020

Ngày 15 tháng 8 năm 2019, Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Điều 214 về tội gian lận bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, Điều 215 về tội gian lận bảo hiểm y tế và Điều 216 về tội trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động của Bộ luật Hình sự. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2019.

Triển khai thi hành Luật Lực lượng dự bị động viên 11/02/2020

Kế hoạch triển khai thi hành Luật Lực lượng dự bị động viên năm 2019 vừa được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ban hành tại Quyết định 201/QĐ-TTg.

Một số nội dung mới về chính sách BHXH, BHYT từ 2020 07/02/2020

Từ năm 2020 sẽ có một số thay đổi quan trọng về chính sách BHXH, BHYT như: Điều kiện về độ tuổi hưởng lương hưu của người lao động; điều kiện và mức tính hưởng lương hưu đối với lao động nam; một số quyền lợi về BHYT được điều chỉnh…

Quy định mới về xử phạt VPHC trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng 20/11/2019

Nghị định 88/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hang vừa được Chính phủ vừa ban hành. Nghị định có hiệu lực từ ngày 31/12/2019.

Xem theo ngày :