TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT
Xây dựng Tủ sách pháp luật tại xã đặc biệt khó khăn 20/03/2019

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Quyết định 14/2019/QĐ-TTg về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật, trong đó, quy định về xây dựng Tủ sách pháp luật tại xã đặc biệt khó khăn, cơ quan, đơn vị của lực lượng vũ trang nhân dân.

Xây dựng Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia 19/03/2019

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định14/2019/QĐ-TTg về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật, trong đó quy định về xây dựng tủ sách pháp luật điện tử.

Triển khai Nghị định 137 về sửa đổi, bổ sung một số quy định và biện pháp thi hành Luật luật sư trên địa bàn tỉnh 18/03/2019

UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch Triển khai thực hiện Nghị định 137/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 123/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật luật sư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Đại Lộc: Tuyên truyền Luật An ninh mạng, Luật Phòng chống tham nhũng và Luật Tố cáo năm 2018 13/03/2019

Nhằm giúp cho đội lãnh đạo các cơ quan, ban ngành nắm bắt kịp thời những nội dung chủ yếu các quy định pháp luật để phục vụ cho công tác quản lý cũng như đẩy mạnh tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, đưa luật đi vào cuộc sống. Hội đồng Phổ biến giáo dục pháp luật huyện Đại Lộc vừa tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật An ninh mạng, Luật Phòng chông tham nhũng và Luật Tố cáo năm 2018 cho đội lãnh đạo chủ chốt các cơ quan, ban ngành trên địa bàn huyện, cán bộ Tư pháp – Hộ tịch 18 xã, thị trấn.

Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019 15/02/2019

Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh vừa tổ chức họp triển khai nhiệm vụ, công tác năm 2019. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân, kiêm Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh chủ trì cuộc họp.

Thủ tướng ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Công an nhân dân năm 2018 13/02/2019

Kế hoạch triển khai thi hành Luật Công an nhân dân năm 2018 vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 139/QĐ-TTg.

Triển khai thi hành Luật Cảnh sát biển Việt Nam năm 2018 13/02/2019

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Cảnh sát biển Việt Nam số 33/2018/QH14. Luật Cảnh sát biển Việt Nam số 33/2018/QH14 được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 6 ngày 19/11/2018, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2019.

Tăng cường phổ biến pháp luật trong dịp Tết nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 24/01/2019

Bộ Tư pháp vừa ban hành Công văn đề nghị các Bộ, ngành Trung ương và UBND các tỉnh, thành phố tăng cường công tác phổ biến pháp luật trong dịp Tết nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019.

Hội nghị triển khai Luật Tố cáo năm 2018 29/11/2018

Sáng nay 29/11, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai Luật Tố cáo năm 2018 cho cán bộ, công chức chủ chốt của tỉnh.

Tuyên truyền, phổ biến tập huấn Luật Quốc phòng 29/11/2018

Đề án tuyên truyền, phổ biến tập huấn Luật Quốc phòng vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1637/QĐ-TTg.

Trang 1 / 2 1 2 ››
Xem theo ngày :
.