Hạ tầng viễn thông
Tập huấn các quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng internet công cộng 25/09/2019

Chiều ngày 19/9, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức tập huấn phổ biến các nội dung tại Quyết định số 19/2018/QĐ-UBND về quản lý, cung cấp, sử dụng internet tại các điểm truy cập internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh.

Tập huấn triển khai phần mềm quản lý hạ tầng viễn thông 25/09/2019

Sáng ngày 19/9, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức lớp tập huấn triển khai các quy định về quản lý quy hoạch hạ tầng viễn thông thụ động; triển khai phần mềm quản lý hạ tầng viễn thông cho các cán bộ phụ trách Phòng Văn hóa Thông tin, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Hơn 686 tỷ đồng thực hiện Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2025 09/09/2019

Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2025 được UBND tỉnh phê duyệt với nguồn vốn hơn 686 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn ngân sách nhà nước: 10,8 tỷ đồng; nguồn vốn xã hội hóa: hơn 675 tỷ đồng.

Định hướng quy hoạch hạ tầng viễn thông thụ động tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025 09/09/2019

Theo Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2025, đến năm 2025, phấn đấu đạt tỷ lệ sử dụng chung hạ tầng cột ăng ten trạm thu phát sóng thông tin di động đạt 50 - 55%.

Đầu tư xây dựng cột treo cáp, công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm 03/09/2019

Theo Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2025, trong giai đoạn 2017-2020, tỉnh sẽ chú trọng đầu tư nâng cấp, xây dựng cột treo cáp, công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm.

Quy hoạch mạng lưới cột ăng ten trên địa bàn tỉnh 03/09/2019

Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2025 đã được UBND tỉnh phê duyệt. Trong đó, quy hoạch cụ thể về mạng lưới cột ăng ten trên địa bàn tỉnh.

Phát triển, nâng cấp 206 điểm cung cấp dịch vụ viên thông công cộng có người phục vụ 03/09/2019

Theo Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2025, đến năm 2020 phát triển, nâng cấp 206 điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng có người phục vụ.

Đến năm 2020, cáp quang kéo đến 100% trung tâm xã, phường, thị trấn 03/09/2019

Đó là một trong những mục tiêu của Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2025.

Điều chỉnh thời điểm ngừng phát sóng các kênh THTT mặt đất 03/09/2019

Bộ TT&TT vừa ra công văn số 2085/BTTTT-CTS về việc điều chỉnh thời điểm ngừng phát sóng các kênh THTT mặt đất tại tỉnh Quảng Nam.

Kế hoạch ngừng phủ sóng các kênh truyền hình tương tự mặt đất 03/09/2019

Ban Chỉ đạo Đề án số hóa truyền hình Việt Nam vừa ban hành kế hoạch ngừng phủ sóng các kênh truyền hình tương tự mặt đất tại 12 tỉnh Nhóm III. Nhằm triển khai Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020.

Trang 1 / 3 1 2 3 ››
Xem theo ngày :