Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam
Hội viên hội nạn nhân CĐDC/Dioxin Quảng Nam tập trung phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ năm 2020 03/04/2020

Năm 2019, kết quả hoạt động trên các mặt công tác của Hội trong năm 2019 đạt và vượt kế hoạch theo chỉ đạo của TW Hội và Nghị quyết lần thứ 2 của BCH Tỉnh Hội. Hoạt động tuyên truyền được duy trì nhất là các cấp ủy, chính quyền tiếp tục lãnh đạo thực hiện Chỉ thị 43 của Ban bí thư và Thông tri 06 của Tỉnh ủy, số lượng tin bài phản ảnh qua tạp chí, báo, đài ngày càng nhiều. Lãnh đạo từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho Hội hoạt động, tổ chức thành công kỷ niệm 58 năm thảm họa da cam ở Việt Nam. Các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm tiếp tục giúp đỡ về tinh thần, vật chất cho nạn nhân, gia đình nạn nhân vươn lên trong cuộc sống. Công tác vận động nguồn lực đạt và vượt chỉ tiêu.

Công tác vận động giúp đỡ nạn nhân CĐDC/Dioxin đạt nhiều kết quả 03/04/2020

Năm 2019, năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội nạn nhân CĐDC/Dioxin tỉnh Quảng Nam lần thứ IV nhiệm kỳ 2018 – 2023, các cấp Hội trong tỉnh tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước do Chủ tich UBND tỉnh phát động gắn với phong trào thi đua “Vì nạn nhân CĐDC” do TW Hội phát động, đã tạo ra kết quả khá tốt ngay từ đầu năm.

Hội thảo: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của VAVA giúp nạn nhân chất độc da cam giai đoạn 2019 – 2024 01/04/2020

Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin Việt Nam (VAVA) đã phối hợp với Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ tại Hà Nội (Usaid) tổ chức Hội thảo với chủ đề: “Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của VAVA giúp nạn nhân chất độc da cam giai đoạn 2019 – 2024”.

Chế độ, chính sách đối với nạn nhân chất độc da cam 01/04/2020

Kể từ năm 1998 đến nay, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã 3 lần thông qua Pháp lệnh; Chính phủ ban hành 11 Nghị định; Thủ tướng Chính phủ ban hành 12 Quyết định; các Bộ ban hành hơn 30 Hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách liên quan đối với nạn nhân chất độc da cam.

Tăng cường công tác khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam 27/03/2020

Chỉ thị 43-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân thực hiện tốt một số nhiệm vụ để tăng cường công tác khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam, giúp nạn nhân chất độc da cam từng bước cải thiện đời sống vật chất và tinh thần.

Chất độc da cam/dioxin – Chất độc nhất trong các chất độc 16/03/2020

Chất độc da cam/dioxin (thường gọi là chất độc da cam) là cụm từ chỉ các chất độc chứa dioxin. Quá trình sản xuất 2,4,5-T (chiếm 50% thành phần da cam) sinh ra một tạp chất (sản phẩm phụ hay sản phẩm không mong muốn) là dioxin.

Khắc phục hậu quả chiến tranh hóa học 16/03/2020

Từ lâu, Đảng và Nhà nước ta đã quan tâm sâu sắc đến vấn đề Chất độc da cam.

Hướng dẫn khám giám định bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học 16/03/2020

Thông tư liên tịch hướng dẫn khám giám định bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học đối với hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ.

Vai trò VAVA 16/03/2020

Hoàn cảnh ra đời

Hỏi đáp về chất độc da cam do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam (phần 4) 11/03/2020

Câu 14: Ngoài chất da cam còn các chất nào chứa dioxin?