Tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT
BHXH Quảng Nam: Đồng bộ các giải pháp đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHXH, BHYT ứng phó với dịch Covid-19 06/04/2020

Thực hiện Chỉ thị số 16/CP-TTg ngày 31/03/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách, phòng, chống dịch Covid-19 và các văn bản chỉ đạo của BHXH Việt Nam,UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Công văn số 1785/UBND-KGVX về việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19. BBT Website BHXH tỉnh đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Thanh Danh, Phó Giám đốc phụ trách, điều hành BHXH tỉnh Quảng Nam về việc triển khai các giải pháp để đảm bảo bảo quyền lợi cho người tham gia BHXH, BHYT ứng phó với dịch Covid-19.

Cấp, gia hạn thẻ bảo hiểm y tế trong thời gian cách ly xã hội 03/04/2020

Để đảm bảo quyền lợi cho người dân tham gia và hưởng chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) theo quy định của pháp luật trong thời gian thực hiện cách ly xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 1/4, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam đã ban hành Công văn số 1071/BHXH-BT về việc cấp, gia hạn thẻ BHYT.

Thực hiện chi trả tận nhà cho người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH 03/04/2020

Ngày 1/4, UBDN tỉnh ban hành công văn số 1785/UBND-KGVX về việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19.

Thực hiện chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, BHXH thất nghiệp, BHXH tự nguyện năm 2020 31/03/2020

UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch thực hiện chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, BHXH thất nghiệp, BHXH tự nguyện năm 2020.

Quán triệt thực hiện quy trình tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 30/03/2020

Ngày 11/3/2020, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam đã ký Quyết định số 378/QĐ-BHXH ban hành Quy trình tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh (KNTC) của BHXH Việt Nam (Quyết định số 378/QĐ-BHXH), thay thế Quyết định số 868/QĐ-BHXH ngày 8/6/2016.

Hỗ trợ Nhân dân thực hiện khai báo y tế điện tử 27/03/2020

Với việc quản lý cơ sở dữ liệu của gần 86 triệu người tham gia BHYT, trên 15 triệu người tham gia BHXH, nhận thấy việc thực hiện khai báo y tế điện tử toàn quốc có ý nghĩa tích cực trong phòng chống dịch bệnh Covid-19, BHXH Việt Nam đã chủ động xây dựng chương trình, đề xuất những phương án, cách thức giúp kết nối, liên thông, chia sẻ Cơ sở dữ liệu giữa BHXH Việt Nam và Bộ Y tế để phục vụ cho công tác khai báo y tế của người dân được diễn ra thuận tiện, đảm bảo chính xác, hiệu quả.

Toàn Ngành BHXH chung sức phòng, chống dịch Covid-19 27/03/2020

Trong suốt hơn 2 tháng vừa qua, trong nội bộ Ngành, BHXH Việt Nam đã kịp thời, chủ động ban hành nhiều công văn (số 320/BHXH-VP ngày 06/2/2020; số 820/BHXH-VP ngày 13/3/2020…) quán triệt trong cán bộ, công chức, viên chức và NLĐ thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế: phun thuốc khử trùng, tổng vệ sinh toàn cơ quan; trang bị nước rửa tay tại các phòng làm việc; yêu cầu toàn thể cán bộ công chức, viên chức và NLĐ thực hiện đeo khẩu trang khi làm việc, họp; cắt giảm các cuộc họp, hội nghị… góp phần chung tay cùng cộng đồng hạn chế sự lây lan, phòng chống dịch Covid-19.

BHXH Việt Nam trao 2 tỷ đồng ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 27/03/2020

Chiều ngày 24/3, hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 của Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thay mặt toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn ngành BHXH, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh đã trao 2 tỷ đồng ủng hộ “Quỹ phòng chống dịch Covid-19” thông qua Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Tạm dừng đóng BHXH đối với doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 24/03/2020

Để triển khai Chỉ thị số 11/CT-TTg, ngày 17/3/2020, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành Công văn số 860/BHXH-BT hướng dẫn BHXH các địa phương thực hiện tạm dừng đóng BHXH vào quỹ hưu trí, tử tuất đối với doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Quy định mới về Bảo hiểm xã hội 17/03/2020

Theo quy định tại Điểm h Khoản 1 Điều 27 của Luật Thi hành án dân sự số 41/2019/QH14 “Phạm nhân được tham gia BHXH tự nguyện, hưởng chế độ, chính sách về BHXH theo quy định của pháp luật”. Quy định này có hiệu lực từ ngày 1/1/2020.

Xem theo ngày :