Thông báo tìm kiếm
Tòa án nhân dân TP. Hội An thông báo tìm kiếm bà Phạm Thị Tư sinh năm 1982 và bà Lê Thị Ngọc Hương sinh năm 1971 17/10/2018

Tòa án nhân dân thành phố Hội An thông báo tìm kiếm bà Phạm Thị Tư sinh năm 1982 và bà Lê Thị Ngọc Hương sinh năm 1971 có địa chỉ đăng ký hộ khẩu thường trú tại: Tổ 1 khối 5c ( hiện nay là tổ 1, khối Xuân Hòa ) phường Cẩm Phô thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam

Tòa án nhân dân huyện Núi Thành thông báo tìm kiếm Anh Nguyễn Thanh Tuấn sinh năm 1976 01/10/2018

Tòa án nhân dân huyện Núi Thành tỉnh Quảng Nam thông báo tìm kiếm Anh Nguyễn Thanh Tuấn, sinh năm 1976, nơi cư trú cuối cùng: Thôn Định Phước, xã Tam Nghĩa huyện Núi Thành tỉnh Quảng Nam. Bỏ nhà đi từ năm 1998 đến nay không có tin tức gì.

Tòa án nhân dân huyện Tiên Phước thông báo tìm kiếm Bà Nguyễn Thị Kim Phượng sinh năm 1978 06/08/2018

Tòa án huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam bà Nguyễn Thị Kim Phượng, sinh năm 1978, nơi cư trú cuối cùng: Thôn Thanh Bôi, xã Tiên Châu, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam đã đi khỏi địa phương đã đi khỏi địa phương từ ngày 23/07/2018 đến nay không có tin tức gì.

Tòa án nhân dân huyện Núi Thành thông báo tìm kiếm ông Hoàng Công Phong, sinh năm 1979 11/06/2018

Tòa án nhân dân huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam thông báo cho ông Hoàng Công Phong, sinh năm 1979, nơi cư trú cuối cùng: Thôn Trung Toàn, xã Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam đã đi khỏi địa phương từ ngày 20/3/2013 đến nay không có tin tức gì.

Tòa án nhân dân huyện Núi Thành thông báo tìm kiếm ông Lê Quang Dũng, sinh năm 1966 11/06/2018

Tòa án nhân dân huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam thông báo cho ông Lê Quang Dũng, sinh năm 1966, nơi cư trú cuối cùng: Thôn Thanh Long, xã Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Ông Dũng gặp tai nạn rơi xuống biển vào lúc 18 giờ 30 phút ngày 15 tháng 4 năm 2016 đến nay không có tin tức gì.

Tòa án nhân dân huyện Núi Thành thông báo tìm kiếm bà Lê Thị Trọng, sinh năm 1961 22/05/2018

Tòa án nhân dân huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam thông báo cho bà Lê Thị Trọng, sinh năm 1961, nơi cư trú cuối cùng: thôn Phú Quý 3, xã Tam Mỹ Đông, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Đã đi khỏi địa phương từ ngày 16/03/2015 đến nay không có tin tức gì.

Tòa án nhân dân TP.Hội An thông báo tìm kiếm ông Tăng Hà Quang, sinh năm 1936 12/04/2018

Tòa án nhân dân TP.Hội An thông báo cho ông Tăng Hà Quang, sinh năm 1936; nơi cư trú cuối cùng trước khi biệt tích: 102 Bạch Đằng, phường Minh An, thành phố Hội, tỉnh Quảng Nam. Biệt tích từ sau năm 1975 đến nay không có tin tức gì.

Tòa án nhân dân TP.Hội An thông báo tìm kiếm ông Tống Thọ Sơn, sinh năm 1973 12/04/2018

Tòa án nhân dân TP.Hội An thông báo cho ông Tống Thọ Sơn, sinh năm 1973, nơi cư trú: tổ 7, khối Thanh Tây, phường Cẩm Châu, TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam; hiện không còn cư trú ở địa phương.

.