Thông báo tìm kiếm
Tòa án nhân dân huyện Núi Thành thông báo tìm kiếm bà Lê Thị Trọng, sinh năm 1961 22/05/2018

Tòa án nhân dân huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam thông báo cho bà Lê Thị Trọng, sinh năm 1961, nơi cư trú cuối cùng: thôn Phú Quý 3, xã Tam Mỹ Đông, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Đã đi khỏi địa phương từ ngày 16/03/2015 đến nay không có tin tức gì.

Tòa án nhân dân TP.Hội An thông báo tìm kiếm ông Tăng Hà Quang, sinh năm 1936 12/04/2018

Tòa án nhân dân TP.Hội An thông báo cho ông Tăng Hà Quang, sinh năm 1936; nơi cư trú cuối cùng trước khi biệt tích: 102 Bạch Đằng, phường Minh An, thành phố Hội, tỉnh Quảng Nam. Biệt tích từ sau năm 1975 đến nay không có tin tức gì.

Tòa án nhân dân TP.Hội An thông báo tìm kiếm ông Tống Thọ Sơn, sinh năm 1973 12/04/2018

Tòa án nhân dân TP.Hội An thông báo cho ông Tống Thọ Sơn, sinh năm 1973, nơi cư trú: tổ 7, khối Thanh Tây, phường Cẩm Châu, TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam; hiện không còn cư trú ở địa phương.