uct
Tuyên truyền Dịch vụ Công trực tuyến
Tuyên truyền Dịch vụ Công trực tuyến
Tình hình tiếp nhận và giải quyết TTHC của UBND thị xã Điện Bàn 12/07/2019

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thị xã Điện Bàn hoạt động ổn định đã tạo nhiều thuận lợi cho tổ chức, công dân trong quá trình liên hệ giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính cũng như sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong quá trình luân chuyển, giải quyết hồ sơ.

Giải quyết TTHC trực tuyến tạo thuận lợi, giảm thời gian đi lại cho người dân 12/07/2019

Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Nam cho biết, UBND tỉnh đã ban hành Danh mục 511 TTHC trực tuyến mức độ 3 và 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh (chiếm 40.62% tổng số TTHC đưa vào thực hiện tại Trung tâm). Việc giải quyết TTHC ở mức độ 3, 4 được người dân và doanh nghiệp đồng tình và đánh giá cao, đã tạo thuận lợi, giảm thời gian đi lại.

Thiết lập, vận hành Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin Một cửa điện tử tỉnh 28/06/2019

UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương triển khai thực hiện một số nội dung.

Ban hành kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ 10/06/2019

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019- 2020, định hướng đến năm 2025.

Nâng cao chất lượng hiệu quả trong công tác cải cách hành chính 30/05/2019

Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính của tỉnh do ông Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn vừa có buổi làm việc với UBND thành phố Tam Kỳ để đánh giá kết quả, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đồng thời triển khai những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác cải cách hành chính của thành phố thời gian đến.

Nâng cao tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận và xử lý trực tuyến mức độ 3, 4 30/05/2019

UBND tỉnh vừa có công văn chỉ đạo cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung thực hiện một số nhiệm vụ nhằm triển khai thực hiện Kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ.

Hội nghị giao ban trực tuyến về tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính 15/05/2019

Chiều ngày 14/5, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến về tình hình, kết quả cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành, cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông do đồng chí Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Quảng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân cùng lãnh đạo các Sở, Ban, ngành liên quan dự hội nghị.

Cung cấp 484 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 03/05/2019

Ngày 25/4, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.

Tình hình cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 25/04/2019

Báo cáo tại hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế cho biết, hầu hết các Sở, Ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố triển khai cung cấp dịch vụ công (DVC) trực tuyến. Đến nay đã cấu hình và cung cấp 415 DVC trực tuyến mức độ 3 và 69 DVC trực tuyến mức độ 4 tại Cổng dịch vụ công trực tuyến.

Triển khai dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 trở lên 23/04/2019

Đây là một trong những nội dung yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại Chị thị về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Trang 1 / 2 1 2 ››
Xem theo ngày :