uct
Tuyên truyền Dịch vụ Công trực tuyến
Tuyên truyền Dịch vụ Công trực tuyến
Hội nghị giao ban trực tuyến về tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính 15/05/2019

Facebook Twitter Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Email Quay lại Chiều ngày 14/5, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến về tình hình, kết quả cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành, cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông do đồng chí Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Quảng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân cùng lãnh đạo các Sở, Ban, ngành liên quan dự hội nghị.

Cung cấp 484 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 03/05/2019

Ngày 25/4, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.

Tình hình cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 25/04/2019

Báo cáo tại hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế cho biết, hầu hết các Sở, Ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố triển khai cung cấp dịch vụ công (DVC) trực tuyến. Đến nay đã cấu hình và cung cấp 415 DVC trực tuyến mức độ 3 và 69 DVC trực tuyến mức độ 4 tại Cổng dịch vụ công trực tuyến.

Triển khai dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 trở lên 23/04/2019

Đây là một trong những nội dung yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại Chị thị về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Tổ chức triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 theo đúng mục tiêu, yêu cầu của Chính phủ 04/04/2019

Đây là một trong các nội dung mà UBND tỉnh chỉ đạo tại công văn số 1696/UBND-KSTTHC ngày 29/3/2019, đồng thời yêu cầu Sở, Ban, ngành; UBNDcác huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành, điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính.

Ưu tiên tích hợp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với lĩnh vực BHXH 26/03/2019

Đề án Cổng Dịch vụ công quốc gia với quan điểm lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm để phục vụ; sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo chất lượng và hiệu quả phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức và cơ quan có thẩm quyền trong cung cấp dịch vụ công vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Các bước thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến 14/03/2019

Để nộp hồ sơ trực tuyến, thực hiện theo các bước sau:

Thủ tướng phê duyệt Đề án Cổng Dịch vụ công quốc gia 13/03/2019

Đề án Cổng Dịch vụ công quốc gia với quan điểm lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm để phục vụ; sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo chất lượng và hiệu quả phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức và cơ quan có thẩm quyền trong cung cấp dịch vụ công vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Trung tâm Hành chính công tiếp nhận và xử lý trực tuyến hơn 700 hồ sơ trong tháng 2/2019 11/03/2019

Theo báo cáo của Trung tâm hành chính công cho biết, từ ngày 26/01 đến ngày 25/02/2019, Trung tâm đã tiếp nhận 4.883 hồ sơ và đã giải quyết 4.430 hồ sơ, trong đó trước và đúng hạn 4.325 hồ sơ (chiếm 98% tổng hồ sơ đã giải quyết) và trễ hạn 105 hồ sơ (chiếm 2% tổng hồ sơ đã giải quyết).

Thực trạng và giải pháp đẩy mạng cung cấp DVC trực tuyến trên địa bàn tỉnh 11/03/2019

Với mục tiêu đẩy mạnh ứng dụng CNTT, hướng tới xây dựng chính quyền điện tử nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước và thực hiện cải cách hành chính, trong thời gian qua, tỉnh Quảng Nam đã đẩy mạnh cung cấp DVC trực tuyến, tăng cường mức độ, phạm vi cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Trang 1 / 2 1 2 ››
Xem theo ngày :
.