Tuyên truyền Dịch vụ Công trực tuyến
Ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác hệ thống phần mềm một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến 08/11/2018

UBND tỉnh vừa ký quyết định 3374/QĐ-UBND ngày 6/11/2018 về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác hệ thống phần mềm một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Hơn 5 nghìn hồ sơ nộp trực tuyến trong 9 tháng đầu năm 2018 22/10/2018

Theo báo cáo của Sở Nội vụ cho biết, tổng số hồ sơ nộp trực tuyến 9 tháng đầu năm 2018 là 5282 hồ sơ, trong đó một số Sở, ngành có tỷ lệ hồ sơ trực tuyến cao như Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công thương, Sở Tài nguyên và Môi trường.

Hướng dẫn các bước thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến 15/10/2018

Để nộp hồ sơ trực tuyến, thực hiện theo các bước sau:

UBND tỉnh ban hành Danh mục 492 TTHC trực tuyến mức độ 3 và 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, Ban, ngành 26/09/2018

Chiều 25/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì buổi làm việc với Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư (HCC&XTĐT) tỉnh để nghe báo cáo về Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ và một số nội dung khác liên quan đến tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm trong thời gian qua.

Quy chế gửi, nhận văn bản điện tử của các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước 07/09/2018

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2675/QĐ-UBND về Quy chế gửi, nhận văn bản điện tử của các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước.

Phê duyệt 14 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 04/09/2018

UBND tỉnh vừa ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong các năm 2018-2019 trên địa bàn tỉnh tại Quyết định số 2604/QĐ-UBND ngày 28/8/2018.

Phê duyệt 08 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực công thương triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 04/09/2018

UBND tỉnh vừa ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong các năm 2018-2019 trên địa bàn tỉnh tại Quyết định số 2604/QĐ-UBND ngày 28/8/2018.

UBND tỉnh ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong các năm 2018-2019 30/08/2018

UBND tỉnh vừa ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong các năm 2018-2019 trên địa bàn tỉnh tại Quyết định số 2604/QĐ-UBND.

Đề xuất thực hiện thủ tục biên phòng điện tử tại các cửa khẩu 29/08/2018

Bộ Quốc phòng đang dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện thủ tục biên phòng điện tử tại các cửa khẩu do Bộ Quốc phòng quản lý.

Thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước 24/08/2018

UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai một số nội dung nhằm nâng cao chỉ số Chính phủ điện tử Việt Nam theo phương pháp đánh giá của Liên hiệp quốc và thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước.

Trang 1 / 2 1 2 ››
Xem theo ngày :
.