Tuyên truyền Dịch vụ Công trực tuyến
Ra mắt đội hình tuyên truyền, hướng dẫn về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 và tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC 03/09/2019

Sáng ngày 03/9, Đoàn khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức ra mắt đội hình tuyên truyền, hướng dẫn về dịch vụ công trực tuyến 3,4 và tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC.

Tuyên truyền, hướng dẫn về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 và tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC 03/09/2019

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2019, Ban Thường vụ Đoàn khối các cơ quan đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền, hướng dẫn về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 và tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC).

Triển khai dịch vụ công trực tuyến trong hoạt động nghiệp vụ Kho bạc nhà nước 07/08/2019

Ngày 6/8, UBND tỉnh có công văn 4571 /UBND-KTTH gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố; các Sở, Ban, ngành, Hội, đoàn thể về việc triển khai dịch vụ công trực tuyến trong hoạt động nghiệp vụ Kho bạc nhà nước.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức, công dân cách thức khai thác, sử dụng dịch vụ công trực tuyến 06/08/2019

Chiều ngày 2/8, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Phạm Hồng Quảng – Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động của Sở và hai Trung tâm thuộc Sở.

Tính đến ngày 20/7/2019, hồ sơ tiếp nhận và xử lý trực tuyến là 6.098 hồ sơ 25/07/2019

Sáng ngày 24/7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì cuộc họp để nghe các cơ quan, đơn vị báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Quyết định số 985/QĐ-TTg ngày 08/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 2855/QĐ-UBND ngày 24/9/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Tam Kỳ đề xuất hướng dẫn về triển khai thực hiện đảm bảo hiệu quả dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 19/07/2019

Thời gian qua, việc triển khai thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông của thành phố đã đạt được nhiều kết quả khả quan như: Số lượng, chất lượng giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan hành chính ngày càng được nâng cao; ý thức, thái độ phục vụ cá nhân, tổ chức của đội ngũ công chức có những chuyển biến tích cực; cơ sở vật chất, trang thiết bị tại Trung tâm Hành chính công và Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả các xã, phường được đầu tư, xây dựng theo hướng hiện đại…

Tình hình tiếp nhận và giải quyết TTHC của UBND thị xã Điện Bàn 12/07/2019

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thị xã Điện Bàn hoạt động ổn định đã tạo nhiều thuận lợi cho tổ chức, công dân trong quá trình liên hệ giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính cũng như sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong quá trình luân chuyển, giải quyết hồ sơ.

Giải quyết TTHC trực tuyến tạo thuận lợi, giảm thời gian đi lại cho người dân 12/07/2019

Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Nam cho biết, UBND tỉnh đã ban hành Danh mục 511 TTHC trực tuyến mức độ 3 và 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh (chiếm 40.62% tổng số TTHC đưa vào thực hiện tại Trung tâm). Việc giải quyết TTHC ở mức độ 3, 4 được người dân và doanh nghiệp đồng tình và đánh giá cao, đã tạo thuận lợi, giảm thời gian đi lại.

Thiết lập, vận hành Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin Một cửa điện tử tỉnh 28/06/2019

UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương triển khai thực hiện một số nội dung.

Ban hành kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ 10/06/2019

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019- 2020, định hướng đến năm 2025.

Xem theo ngày :