Tuyên truyền Dịch vụ Công trực tuyến
Các bước thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến 14/03/2019

Để nộp hồ sơ trực tuyến, thực hiện theo các bước sau:

Thủ tướng phê duyệt Đề án Cổng Dịch vụ công quốc gia 13/03/2019

Đề án Cổng Dịch vụ công quốc gia với quan điểm lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm để phục vụ; sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo chất lượng và hiệu quả phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức và cơ quan có thẩm quyền trong cung cấp dịch vụ công vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Trung tâm Hành chính công tiếp nhận và xử lý trực tuyến hơn 700 hồ sơ trong tháng 2/2019 11/03/2019

Theo báo cáo của Trung tâm hành chính công cho biết, từ ngày 26/01 đến ngày 25/02/2019, Trung tâm đã tiếp nhận 4.883 hồ sơ và đã giải quyết 4.430 hồ sơ, trong đó trước và đúng hạn 4.325 hồ sơ (chiếm 98% tổng hồ sơ đã giải quyết) và trễ hạn 105 hồ sơ (chiếm 2% tổng hồ sơ đã giải quyết).

Thực trạng và giải pháp đẩy mạng cung cấp DVC trực tuyến trên địa bàn tỉnh 11/03/2019

Với mục tiêu đẩy mạnh ứng dụng CNTT, hướng tới xây dựng chính quyền điện tử nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước và thực hiện cải cách hành chính, trong thời gian qua, tỉnh Quảng Nam đã đẩy mạnh cung cấp DVC trực tuyến, tăng cường mức độ, phạm vi cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác hệ thống phần mềm một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến 08/11/2018

UBND tỉnh vừa ký quyết định 3374/QĐ-UBND ngày 6/11/2018 về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác hệ thống phần mềm một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Hơn 5 nghìn hồ sơ nộp trực tuyến trong 9 tháng đầu năm 2018 22/10/2018

Theo báo cáo của Sở Nội vụ cho biết, tổng số hồ sơ nộp trực tuyến 9 tháng đầu năm 2018 là 5282 hồ sơ, trong đó một số Sở, ngành có tỷ lệ hồ sơ trực tuyến cao như Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công thương, Sở Tài nguyên và Môi trường.

Hướng dẫn các bước thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến 15/10/2018

Để nộp hồ sơ trực tuyến, thực hiện theo các bước sau:

UBND tỉnh ban hành Danh mục 492 TTHC trực tuyến mức độ 3 và 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, Ban, ngành 26/09/2018

Chiều 25/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì buổi làm việc với Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư (HCC&XTĐT) tỉnh để nghe báo cáo về Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ và một số nội dung khác liên quan đến tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm trong thời gian qua.

Quy chế gửi, nhận văn bản điện tử của các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước 07/09/2018

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2675/QĐ-UBND về Quy chế gửi, nhận văn bản điện tử của các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước.

Phê duyệt 14 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 04/09/2018

UBND tỉnh vừa ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong các năm 2018-2019 trên địa bàn tỉnh tại Quyết định số 2604/QĐ-UBND ngày 28/8/2018.

Trang 1 / 2 1 2 ››
Xem theo ngày :
.