Quyết định 491/2003/QĐ-BNG của Bộ Ngoại giao về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Quỹ hỗ trợ vận động cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài
Thứ hai, ngày 30/09/2013 | 09:12 AM (GMT +7)
Ngày 27/3/2003, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đã ban hành Quyết định số 491/2003/QĐ-NG, về việc ban hành Quy chế tổ chức hoạt động Quỹ hỗ trợ, vận động cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Theo Quyết định này, Quỹ hỗ trợ cộng đồng có Giám đốc, 2 Phó Giám đốc, bộ phận chuyên môn nghiệp vụ (kế toán, văn phòng, bộ phận thông tin - tuyên truyền, bộ phận quản lý dự án) và Hội đồng bảo trợ, Chủ nhiệm Uỷ ban về người Việt Nam ở nước ngoài quyết định bổ nhiệm và bãi nhiệm Giám đốc Quỹ hỗ trợ cộng đồng, quyết định bổ nhiệm và bãi nhiêm Kế toán trưởng và các Phó Giám đốc theo đề nghị của Giám đốc, biên chế Quỹ hỗ trợ cộng đồng gồm 8 người thuộc biên chế của Uỷ ban về Người Việt Nam ở nước ngoài kiêm nhiệm.,,

Nhiệm vụ và quyền hạn: xây dựng phương hướng hoạt động của Quỹ hàng năm và 5 năm, trình Bộ trưởng Bộ Ngoại giao phê duyệt, quản lý kinh phí, tài sản và các nguồn lực hợp pháp để thực hiện nhiệm vụ được giao, thẩm định và trình xét duyệt các dự án phù hợp với luật pháp Việt Nam và tôn chỉ mục đích của Quỹ, khảo sát, lập và triển khai dự án theo quy định...

Thùy Dung

Lượt xem:  1,168

Ý kiến độc giả
{{NguoiGui}}   ()
gửi lúc {binding NgayGui, convert=dateConverter}
{{ HienThiNoiDung(NoiDung,TrangThai)}}
Chưa có bình luận nào của độc giả.
Tin đã đưa
Trang 1 / 3 1 2 3 ››
Xem theo ngày :