Quy định trình tự thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Thứ hai, ngày 29/02/2016 | 09:17 AM (GMT +7)
UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Quyết định số 37/QĐ-UBND ngày 06/01/2016 quy định về trình tự thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Quy định này quy định trình tự thực hiện các thủ tục hành chính về đầu tư, đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường và các thủ tục khác có liên quan đến dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Theo đó, đối tượng áp dụng của Quyết định gồm có:

- Nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

- Các cơ quan đầu mối về hướng dẫn và hỗ trợ đầu tư; cơ quan tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến dự án đầu tư; cơ quan chỉ đạo và đánh giá tình hình thực thi công vụ về đầu tư.

- Dự án đầu tư do nhà đầu tư làm Chủ đầu tư bằng vốn góp, vốn huy động được nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá, đấu thầu hoặc nhận chuyển nhượng; dự án có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP), dự án khai thác khoáng sản và dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước không thực hiện theo quy định này.

Nội dung quy định bao gồm các quy định cụ thể về trình tự triển khai dự án đầu tư, cơ quan đầu mối về hướng dẫn, hỗ trợ đầu tư, công tác tiếp nhận và giải quyết thủ tục đầu tư, việc công khai các hồ sơ, biểu mẫu thực hiện thủ tục hành chính về đầu tư, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Đối với Khu kinh tế mở Chu Lai, Ban Quản lý KKTM Chu Lai là đầu mối hướng dẫn và hỗ trợ nhà đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn.

             UBND tỉnh giao cho Ban Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp chịu trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn các chủ đầu tư, giám sát, kiểm tra các cơ quan phối hợp trong việc triển khai thực hiện./.

Lượt xem:  1,555

Tin đã đưa
Trang 1 / 2 1 2 ››
Xem theo ngày :