Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả 3 nhiệm vụ đột phá, chiến ...

Sáng nay 7/12, sau phiên chất vấn và trả lời chất vấn của lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Sở Tài chính, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu đã phát biểu, giải trình một số vấn đề mà đại biểu HĐND tỉnh và cử tri trong tỉnh quan tâm và một số nội dung về phát triển kinh tế xã hội 2018 của tỉnh.

Sơ kết thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn 2015-2017
Sáng nay 14/12, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn 2015-2017. Đồng chí Lê Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 1237 tỉnh chủ trì hội nghị.
Sửa đổi, thay thế 6 thủ tục hành chính liên quan đến hóa đơn
Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 2378/QĐ-BTC công bố 6 thủ tục hành chính (TTHC) được Bộ này sửa đổi, thay thế liên quan đến hóa đơn mà trước đó (30/6/2016) Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 1500/QĐ-BTC về công bố bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý thuế thuộc thẩm quyền của Bộ Tài chính.
Hỗ trợ cho 3 địa phương phòng, chống dịch bệnh
Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định số 2000/QĐ-TTg ngày 12/12/2017 chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xuất cấp (không thu tiền) vắc xin, hóa chất sát trùng thuộc hàng dự trữ quốc gia hỗ trợ cho 3 địa phương phòng, chống dịch bệnh.
Họp Ban Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Quảng Nam lần thứ VIII
Chiều nay 17/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thanh chủ trì cuộc họp Ban Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Quảng Nam lần thứ VIII để góp ý kế hoạch tổ chức lễ khai mạc, bế mạc Đại hội.
Triển khai đề án “Chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội đến năm 2020”
UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch thực hiện đề án “Chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội đến năm 2020”, nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia giải quyết, chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về trật tự, an toàn xã hội thành địa bàn an toàn, giảm tội phạm và tệ nạn xã hội, không phát sinh, tồn tại các vấn đề phức tạp về trật tự an toàn xã hội.
Chủ động phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường
Nhằm thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, tăng cường công tác phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường nói riêng và bảo vệ môi trường nói chung trên địa bàn tỉnh, ngày 29/11, UBND tỉnh ban hành hướng dẫn tạm thời việc phòng ngừa, ứng phó và khắc phục vụ việc, sự cố môi trường trên địa bàn tỉnh.