TIN TỨC SỰ KIỆN

Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký kết ...

Chiều ngày 12/9, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch hội nghị ký kết chương trình phối hợp thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Đồng chí Lê Thái Bình – Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh và đồng chí Tào Viết Hải – Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đồng chủ trì hội nghị.