TIN TỨC SỰ KIỆN

Đoàn công tác Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh làm việc tại ...

Sáng ngày 16/7, Đoàn công tác Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh do GS, TS. Nguyễn Xuân Thắng- Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh Quảng Nam để nghe báo cáo tình hình kinh tế- xã hội tỉnh Quảng Nam trong những năm qua; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng, cán bộ; tình hình hoạt động của Trường Chính trị tỉnh; công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng. Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Nguyễn Ngọc Quang cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp và làm việc với Đoàn.

Triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin trên địa bàn tỉnh
Nhằm phổ biến sâu rộng Luật Tiếp cận thông tin đến cán bộ, công chức, viên chức và công dân trên địa bàn tỉnh, đồng thời xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức liên quan UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật với một số nội dung trọng tâm sau: