TIN TỨC SỰ KIỆN

Miễn nhiệm và bầu bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh Quảng Nam, nhiệm kỳ 2016 ...

Sáng nay 19/7, Kỳ họp thứ 07, HĐND tỉnh khoá IX đã tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh Quảng Nam, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Tập huấn kỹ năng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ở cơ sở
Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện Quế Sơn vừa tổ chức lớp tập huấn kỹ năng tuyên truyền cho cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở địa bàn cơ sở.