Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hội An:

 Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch UBND thành phố

    Điện thoại: 0913 457 477 - 0235 3 861 318
 
  Email: vansonha@gmail.com

- Nguyễn Thế Hùng- Phó Chủ tịch UBND thành phố                                                                                    

  Điện thoại: 0905 735 733 - 0235 3 861 246
 
  Email: hungvphoian@gmail.com                
                                               
                                           
- Nguyễn Minh Lý- Chánh Văn phòng HĐND-UBND
 
  Điện thoại: 0982 933 107 - 0235 3 3914 829
 
  Email: minhlyha@gmail.com
 
 
- Văn thư VP HĐND&UBND
 
  CQ: 0235 3 861 206
 
  Fax: 0235 3 862 575