Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Duy Xuyên

 

- Ông Phan Xuân Cảnh -Chủ tịch UBND huyện.

      Điện thoại: 0905205106

- Ông Nguyễn Bốn - Phó Chủ tịch UBND huyện

  Điện thoại: 0905 203 584

 

- Ông Lê Trung Cường - Phó Chủ tịch UBND huyện

  Điện thoại: 0235 3 877 542 - 0983 116 315

 

- Ông Huỳnh Ngọc Bá - Phó Chủ tịch UBND huyện

  Điện thoại: 0913413166

 

- Ông Trần Quốc Tuấn - Chánh Văn phòng HĐND&UBND

  Điện thoại: 0934 804 021

  Email: tranquoctuandx@gmail.com

 

- Văn thư Vp HĐND&UBND

 CQ: 0235 3 877 529

 Fax: 0235 3 877 539