Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Phước Sơn

 

- Ông Nguyễn Mạnh Hà - Chủ tịch UBND huyện, Bí thư huyện ủy

  Điện thoại: 0235 6 272 625 - 0982 707 997

  Email: nguyenmanhhaps@gmail.com

 

- Ông Hồ Quang Hường - Phó Chủ tịch UBND huyện

   Điện thoại:  0235 3 881 222 - 0903 555 096

   Email: quanghuongps@gmail.com

 

- Ông Nguyễn Quảng - Phó Chủ tịch UBND huyện

   Điện thoại: 0235 2 244 425 - 0903 588 322

   Email: quangpson@gmail.com

 

- Ông Hồ Công Điểm - Chánh Văn phòng HĐND&UBND

  Điện thoại: 0235 3 881 208

  Di động: 0964 818 535

 

- Văn thư VP HĐND&UBND

  CQ: 0235 3 881 595

  Fax: 0235 3 881 255