Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Đại Lộc

 

- Ông Trần Văn Mai - PBT huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện

   Điện thoại: 0982 971 298 - 0235 3 865 342

   Email: maivtdl@gmail.com

 

- Ông Nguyễn Hữu Vũ - Ủy viên thường vụ - Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện

   Điện thoại: 0235 3 509 107 - 0935 801 906

   Email: huuvu76@gmail.com

 

- Ông Hồ Ngọc Mẫn - Huyện ủy viên - Phó Chủ tịch UBND huyện

   Điện thoại: 0235 3 865 117 - 0903 565 135

   Email: ngocmannn64@gmail.com

 

- Ông Đoàn Ngọc Quang - Huyện ủy viên - Phó Chủ tịch UBND huyện

   Điện thoại: 0235 3 865 118 - 0987 655 576

   Email: doanngocquangdl@gmail.com

 

- Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn - Phó Chánh Văn phòng phụ trách

  Điện thoại: 0235 3 509 484 - 0989 290 499

 

- Văn thư VP HĐND&UBND

  CQ: 0235 3 747 112

  Fax: 0235 3 865 877