Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Thăng Bình

 

- Ông Hồng Quốc Cường - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

  Điện thoại: 0905 176 471 - 0235 3 642 488

  Email: hqc1959@gmail.com

 

- Ông Trần Văn Thức - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện

  Điện thoại: 0987 895 676

  Email: tranvanthuc_hu@thangbinh.gov.vn

 

- Ông Nguyễn Văn Húy - Phó Chủ tịch UBND huyện

  Điện thoại: 0905 356 732

  Email: nguyenvanhuy1964@gmail.com

 

- Ông Nguyễn Văn Hương - Phó Chủ tịch UBND huyện

  Điện thoại: 0905 129 144

  Email: tbnguyenhuong@gmail.com

 

- Ông Hoàng Châu Sơn

  Điện thoại: 0905981195

  Email: sonhc@quangnam.gov.vn

 

- Ông Nguyễn Thanh Phong - Chánh Văn Phòng HĐND & UBND huyện

  Điện thoại: 0905 914 740

 

- Văn thư VP HĐND&UBND 

  CQ: 0235 3 874 202

  Fax: 0235 3 874 202