Lãnh đạo Sở Văn hóa thể thao và Du lịch

 - Ông Nguyễn Thanh Hồng - Giám đốc

 Số điện thoại: 0903.590.666

  Email:ngthong2001@yahoo.fr

 

- Ông Hồ Tấn Cường - Phó Giám đốc 

 Số điện thoại: 0235 3 829 627 - 0903 597 533

 Email:cuongdulichqnam@gmail.com

 

- Ông Lê Ngọc Tường - Phó Giám đốc

 Số điện thoại: 02353 506 577 - 0947 355 595

 Email: tuongle79@gmail.com

 

- Ông Tào Viết Hải - Phó Giám đốc

  Số điện thoại: 0235 3 814 145 - 0905 616 228

  Email: haitdqnam@gmail.com

 

- Ông Lê Bá Vương - Chánh Văn Phòng

 Số điện thoại: 0235 3 815 679 - 0903 521 274

 Email: lebavuongnsvh@gmail.com

 

- Văn thư 

  CQ: 0235 3 831 686