Lãnh đạo Sở và Văn Phòng

 

- Huỳnh Tấn Triều - Giám đốc

 Số điện thoại: 0903 575 469

 

- Nguyễn Thùy - Phó Giám đốc

 Số điện thoại: 0235 3 506 253 - 0913487797

 Email: nguyenthuyquangnam@yahoo.com.vn

 

- Nguyễn Quang Hòa - Phó Giám đốc

 Số điện thoại: 0235 3 904 666 - 0914 022 469

 

- Lưu Thị Bích Ngọc - Phó Giám đốc

  Số điện thoại: 0235.3810231 - 0913838105

 

- Đoàn Thị Hoài Nhi - Chánh Văn Phòng

 Số điện thoại: 0235 3 813 409

 Email: nhivanphong@gmail.com

 

- Văn thư

CQ: 0235 3 852 514

Fax: 0235 3 812 392