Lãnh đạo Sở Nông nghiệp &PT Nông thôn

 

- Ông Lê Ngọc Trung - Giám đốc

  Số điện thoại: 0235 3 852 629 - 0905 115 706

  Email: trungubnh@gmail.com

- Ông Lê Minh Hưng - Phó Giám đốc

  Số điện thoại: 0235 3 852 467 - 0979 249 579

 

- Ông Ngô Tấn - Phó Giám đốc

  Số điện thoại: 0235 3 812 622 - 0913 488 548

  Email: ngotanthuysan@yahoo.com.vn

 

- Trần Ngọc Tài - Chánh Văn phòng

  Số điện thoại: 0914414660