Giám đốc: Phạm Văn Lại 

ĐT: 0235 3 852 794 - 0913 480 481

Email: phamvanlai@yahoo.com

 

  

 

 anhdanh10.jpg

P.Giám đốc: Phạm Ngọc Hà

ĐT: 3 845 441 - 0905 468 869

Email: phamngocha@bhxhquangnam.gov.vn

 

   

  P.Giám đốc: Nguyễn Thanh Danh 

ĐT: 3 818 616 - 0983 137 616

Email: nguyenthanhdanh@bhxhquangnam.gov.vn

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ông Nguyễn Thành - Chánh Văn phòng

  Điện thoại: 0235 3 555 469 - 0982 341 469

  Email: nguyenthanh_bhxhqnam@yahoo.com.vn

 

- Văn thư

  CQ: 0235 3 828 049

  Fax: 0235 3 828 049