Lãnh đạo Liên minh Hợp tác xã

 

- Ông Võ Bảy - Chủ tịch

  Điện thoại: 0235 3 813 430

  Email: baylienminh@yahoo.com

 

- Ông Đặng Văn Tính - Phó Chánh Văn phòng

  Điện thoại: 0986 455 464

  Email: tinhlienminh@gmail.com

 

- Văn thư

 CQ: 0235 3 859 136

 Fax: 0235 3 859 136