Lãnh đạo Cục Thống kê

 

- Ông Lê Quý Đạt - Cục trưởng

  Điện thoại: 0989 499 459 - 0235 3 813 887

  Email: lqdat@gso.gov.vn

 

- Ông nguyễn xuân vinh - Phó Cục trưởng

  Điên thoại: 0905847128

  Email: nxvinh@gso.gov.vn

 

- Ông Đinh Xê - Trưởng phòng TC - HC

  Điện thoại: 0235 3 833 264 - 0982 722 267

  Email: dxeqna@gso.gov.vn

 

- Văn thư

  CQ: 0235 3 852 492

  Fax: 0235 3 812 173