Lãnh đạo Sở và Văn phòng

- Ông Trần Minh Thái - Chánh Thanh tra

  Điện thoại: 0914 088 116

  Email: thaittr@yahoo.com.vn

 

- Ông Mai Văn Tám - P. Chánh Thanh tra

  Điện thoại: 0235 3 830 377 - 0914 658 379

  Email: maivantamts@yahoo.com

 

- Ông Nguyễn Văn Liêm - Chánh Văn phòng

  Điện thoại: 0235 3 858 610

  Email: nguyenvanliem07@yahoo.com.vn

 

- Văn thư

  CQ: 0235 3 859 155

  Fax: 0235 3 858 610