Lãnh đạo Tỉnh ủy

 

- Đồng chí Phan Việt Cường - Bí thư Tỉnh ủy

  Điện thoại di động: 0905 292 752

  Email: cuongnctu@gmail.com

 

- Đồng chí Đinh Văn Thu - Phó Bí thư Tỉnh ủy

  Điện thoại: 0235 601 555 - 0913 481 563

 

- Đồng chí Lê Văn Dũng - Phó Bí thư thường trực

  Điện thoại:

 

- Đồng chí Trần Nam Hưng - Chánh Văn phòng Tỉnh ủy

  Điện thoại: 0914 744 797

  Email: