Lãnh đạo Ủy ban nhân dân

- Ông Lê Trí Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam

  Điện thoại: 

 

  Email: thanhquangnam70@gmail.com

- Ông Huỳnh Khánh Toàn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

  Điện thoại: 0235 3 508 555

  Email: toankh@vnn.vn

 

- Ông Trần Đình Tùng- Phó Chủ tịch UBND tỉnh

  Điện thoại:  0235 3 859 789

  Email: trandinhtungstc@gmail.com

- Ông Trần Văn Tân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh

  Điện thoại: 0914 384 424 

  Email: tranvantan2010@gmail.com

Ông Hồ Quang Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh

  Điện thoại: 0913 484 222 

  Email: hoquangbuu@gmail.com

 

* Văn phòng UBND

- Ông Văn Anh Tuấn - Chánh văn phòng

  Điện thoại: 0903589323

 

- Ông Nguyễn Ngọc Nam - Phó chánh văn phòng

  Điện thoại: 0235 3 507 222 - 0913 409 702

 

- Ông Võ Văn Viên - Phó chánh văn phòng

  Điện thoại: 0235 3 506 055 - 0914 146 135

 

- Ông Lê Ngọc Quảng - Phó chánh văn phòng

  Điện thoại: 0235 3 609 333 - 0905 115 707