Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Quang tại Hội nghị Sơ kết 3 năm (2011 - 2013) thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 4, ngày 11/09/2013 | 10:17 AM (GMT +7)
Ngày 22/8/2013, tại Hội trường số 1 Văn phòng UBND tỉnh, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị Sơ kết 3 năm (2011 - 2013) thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (sau đây gọi tắt là Chương trình), triển khai nhiệm vụ, giải pháp tổ chức thực hiện Chương trình trong thời gian đến; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Quang đã kết luận các nội dung sau:

Kiều Hưng - Theo TB số 317/TB-UBND

Lượt xem:  1,360

Ý kiến độc giả
{{NguoiGui}}   ()
gửi lúc {binding NgayGui, convert=dateConverter}
{{ HienThiNoiDung(NoiDung,TrangThai)}}
Chưa có bình luận nào của độc giả.
Tin đã đưa