Thông báo Chủ trương thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng Khu dân cư ngoài Xí nghiệp lâm nghiệp cũ, tại xã Bình Nguyên, huyện Thăng Bình

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 5, ngày 19/09/2013 | 03:30 PM (GMT +7)
Căn cứ Luật Đất đai năm 2003; Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đất đai; Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; Thông tư số 14/2009/TT-BTNMT ngày 01/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất.Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam thông báo:

Kiều Hưng - Theo TB số 319/TB-UBND

Lượt xem:  1,304

Ý kiến độc giả
{{NguoiGui}}   ()
gửi lúc {binding NgayGui, convert=dateConverter}
{{ HienThiNoiDung(NoiDung,TrangThai)}}
Chưa có bình luận nào của độc giả.
Tin đã đưa