Thông báo Số dự kiến giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2014 cho các Sở, Ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh và khối Đảng, An ninh, Quốc phòng

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 5, ngày 19/09/2013 | 03:50 PM (GMT +7)
Thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 25/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014; UBND tỉnh thông báo số dự kiến giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2014 cho các Sở, Ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh và khối Đảng, An ninh, Quốc phòng, như sau:

Kiều Hưng - Theo TB số 325/TB-UBND

Lượt xem:  1,378

Ý kiến độc giả
{{NguoiGui}}   ()
gửi lúc {binding NgayGui, convert=dateConverter}
{{ HienThiNoiDung(NoiDung,TrangThai)}}
Chưa có bình luận nào của độc giả.
Tin đã đưa