Thoả thuận địa điểm xây dựng Khu giết mổ gia súc, gia cầm tập trung tại xã Hương An, huyện Quế Sơn

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 4, ngày 25/09/2013 | 08:41 AM (GMT +7)
Xét đề nghị của UBND huyện Quế Sơn tại Tờ trình số 209/TTr-UBND ngày 02/8/2013 và hồ sơ kèm theo về việc thỏa thuận địa điểm xây dựng Khu giết mổ gia súc, gia cầm tập trung tại xã Hương An, huyện Quế Sơn; UBND tỉnh thông báo:

Kiều Hưng - Theo TB số 330/TB-UBND

Lượt xem:  1,312

Ý kiến độc giả
{{NguoiGui}}   ()
gửi lúc {binding NgayGui, convert=dateConverter}
{{ HienThiNoiDung(NoiDung,TrangThai)}}
Chưa có bình luận nào của độc giả.
Tin đã đưa