Thông báo chủ trương thu hồi đất để xây dựng chỉnh trang khu dân cư phía tây Trường Nguyễn Bỉnh Khiêm, thành phố Tam Kỳ

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 4, ngày 25/09/2013 | 08:58 AM (GMT +7)
Căn cứ Luật Đất đai năm 2003, Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đất đai, Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam thông báo:

Kiều Hưng - Theo TB số 338/TB-UBND

Lượt xem:  1,640

Ý kiến độc giả
{{NguoiGui}}   ()
gửi lúc {binding NgayGui, convert=dateConverter}
{{ HienThiNoiDung(NoiDung,TrangThai)}}
Chưa có bình luận nào của độc giả.
Tin đã đưa