Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu tại cuộc họp Tổ công tác hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư du lịch ven biển Điện Bàn - Hội An

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 4, ngày 25/09/2013 | 04:22 PM (GMT +7)
Ngày 17/9/2013, tại UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu kiêm Tổ tưởng Tổ công tác hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư du lịch ven biển Điện Bàn - Hội An (dưới đây viết tắt là Tổ công tác) chủ trì họp với các thành viên Tổ công tác, Tổ giúp việc theo Quyết định số 2436/QĐ-UBND ngày 08/8/2013 của UBND tỉnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu kết luận:

Kiều Hưng - Theo TB số 344/TB-UBND

Lượt xem:  1,455

Ý kiến độc giả
{{NguoiGui}}   ()
gửi lúc {binding NgayGui, convert=dateConverter}
{{ HienThiNoiDung(NoiDung,TrangThai)}}
Chưa có bình luận nào của độc giả.
Tin đã đưa