Ngành nông nghiệp tham gia cùng đoàn giám sát HĐND huyện tại Vườn Sâm Tak Ngo, thôn 2, xã Trà Linh.

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ hai, ngày 20/10/2014 | 09:43 AM (GMT +7)
Từ nguồn vốn theo Nghị quyết 30a năm 2013 của Chính phủ và được HĐND huyện thống nhất ,UBND huyện đã phân bổ kinh phí 933 triệu đồng, giao cho Trạm DVKTTHNN huyện thực hiện đầu tư xây dựng vườn sâm Tắk Ngo,thôn 2 xã Trà Linh

(Cán bộ ngành nông nghiệp tham gia cùng đoàn khảo sát  HĐND huyện Nam Trà My)

Nội dung thực hiện gồm xây dựng nhà trại, lưới rào và tổ chức trồng 25.000 cây sâm giống, với diện tích 20.000m2.

Bộ máy tổ chức quản lý vườn sâm gồm 01 Trại trưởng và 04 công nhân bảo vệ (người tại chỗ). Qua giám sát thì tỷ lệ cây sống đạt từ 70-75% (thời gian trồng đến nay được 8 tháng), chiều cao cây hiện nay được 0,5-10cm, cây phát triển tốt.

Trong năm 2014, UBND huyện tiếp tục phân bổ 440 triệu đồng, tiếp tục thực hiện mua giống sâm, lưới rào, nhân công và kinh phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
(theo: namtramy.gov.vn)

 

Lượt xem:  1,313

Tin đã đưa