Kết quả đấu thầu gói thầu QN.HP3.C2.TTHONG.2016 thuộc Dự án Giảm nghèo Tây Nguyên - tỉnh Quảng Nam

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 4, ngày 15/06/2016 | 04:03 PM (GMT +7)
Ban Quản lý Dự án Giảm nghèo Tây Nguyên - tỉnh Quảng Nam thông báo kết quả đấu thầu gói thầu: Xây dựng phụ trang chuyên đề về dự án trên truyền hình tỉnh tuyên truyền đến huyện, xã và mở chuyên trang tuyên truyền dự án trên cổng thông tin điện tử của tỉnh (QN.HP3.C2.TTHONG.2016).

I) Đơn vị nộp hồ sơ quan tâm.

(1) Công ty TNHH TM & DV Hoàng Tuấn Anh

- Địa chỉ: 40 Cách mạng tháng 8, Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng.

- Điện thoại: 0511.3642349

(2) Chi nhánh công ty truyền thông tiếp thị ALINK tại Quảng Nam

- Địa chỉ: 272 Trưng Nữ Vương, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

- Điện thoại: 0510.833338

(3) Danh nghiệp tư nhân Sơn Trà

- Địa chỉ: 19 Nguyễn Du, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

- Điện thoại: 0510.3812461.

II) Đơn vị được mời nộp đề xuất Kỹ thuật – tài chính:Công ty TNHH TM & DV Hoàng Tuấn Anh

III) Giá trị hợp đồng: 449.976.000 VNĐ (Bằng chữ: Bốn trăm bốn mươi chín triệu, chín trăm bảy mươi sáu ngàn đồng chẵn).

IV) Thời gian thực hiện hợp đồng: 7 tháng .

Lượt xem:  1,754

Tin đã đưa
Xem theo ngày :