Kết quả đấu thầu gói thầu QN.HP3.C3.KSTK.2016 thuộc Dự án Giảm nghèo Tây Nguyên - tỉnh Quảng Nam

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 4, ngày 15/06/2016 | 04:12 PM (GMT +7)
Ban Quản lý Dự án Giảm nghèo Tây Nguyên - tỉnh Quảng Nam thông báo kết quả đấu thầu gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, lập hồ sơ mời thầu cho các công trình cơ sở hạ tầng năm 2016 tỉnh Quảng Nam (Ký hiệu QN.HP3.C3.KSTK.2016)

I) Đơn vị nộp hồ sơ quan tâm.

(1) Công ty CP tư vấn xây dựng NNNT Kon Tum

- Địa chỉ: 232 Trần Khánh Dư, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum

- Điện thoại: 0603 0864022

(2) Công ty TNHH Tư vấn công trình Gia Hưng

- Địa chỉ: 48 Nguyễn Sinh Sắc, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum

- Điện thoại: 0603 868848

(3) Liên danh Công ty TNHH Hiền Nhân và Công ty TNHH TVXD cầu đường Kon Tum.

II) Đơn vị được mời nộp đề xuất Kỹ thuật – tài chính:Liên danh Công ty TNHH Hiền Nhân và Công ty TNHH TVXD cầu đường Kon Tum.

III) Giá trị hợp đồng: 2.124.728.000 VNĐ (Bằng chữ:Hai tỷ, một trăm hai mươi bốn triệu, bảy trăm hai tám ngàn đồng chẵn)

IV) Thời gian thực hiện hợp đồng: 3 tháng (từ 15/4/2016-15/7/2016) .

Lượt xem:  1,694

Tin đã đưa
Xem theo ngày :