Hơn 960 triệu đồng mua sắm trang thiết bị, phụ kiện cho vận động viên thể thao thành tích cao

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 4, ngày 19/10/2016 | 03:03 PM (GMT +7)
Kế hoạch đấu thầu mua sắm trang thiết bị, phụ kiện cho vận động viên thể thao thành tích cao vừa được UBND tỉnh thông qua tại Quyết định số 3622/QĐ-UBND.

Gói thầu Mua sắm trang thiết bị, phụ kiện cho vận động viên thể thao thành tích cao có tổng kinh phí 963 triệu đồng. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao cơ quan tổ chức đấu thầu. Hình thức lựa chọn nhà thầu là chào hàng cạnh tranh rút gọn. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 10-11/2016. Thời gian thực hiện hợp đồng: 20 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.     

UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm phê duyệt yêu cầu kỹ thuật, quy cách, xuất xứ các trang thiết bị, phụ kiện mua sắm; lập và phê duyệt hồ sơ yêu cầu, kết quả lựa chọn nhà thầu; triển khai thực hiện việc đấu thầu mua sắm tài sản và thanh, quyết toán kinh phí theo đúng quy định.

Sở Tài chính chịu trách nhiệm hướng dẫn, giám sát, kiểm tra việc thực hiện đấu thầu mua sắm của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đảm bảo quy định.

 

Thúy Hằng

Lượt xem:  1,360

Tin đã đưa
Xem theo ngày :