Kết quả đấu thầu gói thầu QN.HP3.W3.ĐƯỜNG.2016 thuộc Dự án Giảm nghèo Tây Nguyên - tỉnh Quảng Nam

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 6, ngày 16/12/2016 | 08:12 AM (GMT +7)
Ban Quản lý Dự án Giảm nghèo Tây Nguyên - tỉnh Quảng Nam thông báo kết quả đấu thầu gói thầu: Xây mới đường giao thông nông thôn liên xã Chà Vàl, Đắc Pre, Đắc Pring (QN.HP3.W3.ĐƯỜNG.2016).

I) Đơn vị nộp hồ sơ chào giá.

1/ Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Trường Nguyên

Giá chào thầu: 4.242.674.000 đồng

2/ Công ty TNHH TV Đầu tư xây dựng Trung Trung Bộ

Giá chào thầu: 4.245.093.000 đồng

3/ Công ty TNHH Xây dựng Thương mại và Dịch vụ Nhân Trí

Giá chào thầu: 4.250.741.000 đồng

II) Đơn vị trúng thầu:Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Trường Nguyên

III) Giá trị hợp đồng: 4.242.674.000VNĐ

(Bằng chữ: Bốn tỷ, hai trăm bốn mươi hai triệu, sáu trăm bảy tư ngàn đồng y).

IV) Thời gian thực hiện hợp đồng: 115 ngày .

Lượt xem:  1,218

Tin đã đưa