Kết quả đấu thầu gói thầu QN.HP3.W2.ĐƯỜNG.2016 thuộc Dự án Giảm nghèo Tây Nguyên - tỉnh Quảng Nam

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 6, ngày 16/12/2016 | 08:17 AM (GMT +7)
Ban Quản lý Dự án Giảm nghèo Tây Nguyên - tỉnh Quảng Nam thông báo kết quả đấu thầu gói thầu: Xây mới đường giao thông liên xã từ thôn 3 xã Phước Thành đến các xã Phước Kim, Phước Lộc, Phước Chánh (QN.HP3.W2.ĐƯỜNG.2016).

I) Đơn vị nộp hồ sơ chào giá.

1/ Công ty TNHH Thanh Tiến

Giá chào thầu: 3.687.589.000 đồng

2/ Công ty CP công trình Giao thông Vận tải Quảng Nam

Giá chào thầu: 3.750.160.000 đồng

3/ Doanh Nghiệp tư nhân Minh Thy

Giá chào thầu: 3.695.502.000 đồng

II) Đơn vị trúng thầu:Công ty TNHH Thanh Tiến

III) Giá trị hợp đồng: 3.687.589.000 đồng

(Bằng chữ: Ba tỷ, sáu trăm tám mươi bảy triệu, năm trăm tám chín ngàn đồng y).

IV) Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 ngày .

 

Lượt xem:  1,434

Tin đã đưa