Kết quả đấu thầu gói thầu QN.HP3.W1.ĐƯỜNG.2016 thuộc Dự án Giảm nghèo Tây Nguyên - tỉnh Quảng Nam

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 6, ngày 16/12/2016 | 08:19 AM (GMT +7)
Ban Quản lý Dự án Giảm nghèo Tây Nguyên - tỉnh Quảng Nam thông báo kết quả đấu thầu gói thầu: Nâng cấp đường liên xã Trà Vân – Đông Trường Sơn; lý trình Km7+643.54-K8+893.54 (QN.HP3.W1.ĐƯỜNG.2016).

I) Đơn vị nộp hồ sơ chào giá.

1/ Công ty TNHH xây dựng Đăng Phát

Giá chào thầu: 3.974.578.000 đồng

2/ Hợp tác xã Vận tải và Xây dựng Nam Trà My

Giá chào thầu: 3.976.293.000  đồng

3/ Công ty TNHH tư vấn xây dựng Vạn Tín Thành

Giá chào thầu: 3.976.641.000  đồng

II) Đơn vị trúng thầu:Công ty TNHH xây dựng Đăng Phát

III) Giá trị hợp đồng: 3.974.578.000  đồng

(Bằng chữ: Ba tỷ, chín trăm bảy mươi tư triệu, năm trăm bảy mươi tám ngàn đồng y)

IV) Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 ngày .

Lượt xem:  1,297

Tin đã đưa