Kết quả đấu thầu gói thầu QN.HP3.G2.VPTT.2016 thuộc Dự án Giảm nghèo Tây Nguyên - tỉnh Quảng Nam

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 6, ngày 16/12/2016 | 08:21 AM (GMT +7)
Ban Quản lý Dự án Giảm nghèo Tây Nguyên - tỉnh Quảng Nam thông báo kết quả đấu thầu gói thầu: In ấn Tờ rơi, Áp phích (QN.HP3.G2.VPTT.2016).

I) Đơn vị nộp hồ sơ chào giá.

1/ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUẢNG CÁO HÒA PHÚ

Giá chào thầu: 298.144.000 đồng

2/ C.TY TNHH IN VÀ QUẢNG CÁO HOA HUÂN

Giá chào thầu: 299.310.000 đồng

3/ CÔNG TY TNHH  MTV QUẢNG CÁO QUẢNG NAM

Giá chào thầu: 284.790.000 đồng

II) Đơn vị trúng thầu:CÔNG TY TNHH  MTV QUẢNG CÁO QUẢNG NAM

III) Giá trị hợp đồng: 284.790.000 đồng

(Bằng chữ: Hai trăm tám mươi tư triệu, bảy trăm chín mươi  ngàn đồng y)

IV) Thời gian thực hiện hợp đồng: 15 ngày .

Lượt xem:  1,380

Tin đã đưa