Kết quả đấu thầu gói thầu QN.HP3.G3.VPTT.2016 thuộc Dự án Giảm nghèo Tây Nguyên - tỉnh Quảng Nam

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 6, ngày 16/12/2016 | 08:24 AM (GMT +7)
Ban Quản lý Dự án Giảm nghèo Tây Nguyên - tỉnh Quảng Nam thông báo kết quả đấu thầu gói thầu: Biên dịch các sản phẩm AUDIO và VIDEO do BĐPTW phát hành thành tiếng DTTS tại địa phương và phát sóng trên Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh và Đài truyền thanh-Truyền hình huyện (QN.HP3.G3.VPTT.2016).

I) Đơn vị nộp hồ sơ chào giá.

1/ CÔNG TY TNHH MTV MC QUẢNG NAM

 Giá chào thầu: 298.200.000 đồng

2/ C.TY CP SỰ KIỆN & QUẢNG CÁO THANH NIÊN QUẢNG NAM

Giá chào thầu: 315.200.000 đồng

3/ CÔNG TY TNHH  MTV VINH PRODUCTION

Giá chào thầu: 305.200.000 đồng

II) Đơn vị trúng thầu:CÔNG TY TNHH MTV MC QUẢNG NAM

III) Giá trị hợp đồng: 298.200.000 đồng

(Bằng chữ: Hai trăm chín mươi tám triệu, hai trăm ngàn đồng y)

IV) Thời gian thực hiện hợp đồng: 40 ngày .

Lượt xem:  1,576

Tin đã đưa