Phước Sơn: Thông báo đấu giá quyền khai thác khoáng sản

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 4, ngày 11/01/2017 | 03:15 PM (GMT +7)
Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản huyện Phước Sơn thông báo tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với khu vực khoáng sản trên địa bàn huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam với các thông tin sau:

Tên loại khoáng sản: Đá làm vật liệu xây dựng thông thường. Địa điểm: Khối 6 TT Khâm Đức, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam. Diện tích: 1,18 ha. Mức độ nghiên cứu địa chất: Chưa được điều tra cơ bản, chưa thăm dò khoáng sản.

Giá khởi điểm: Khu vực này chưa thăm dò khoáng sản nên giá khởi điểm phiên đấu giá được xác định bằng mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (R) quy định tại Phụ lục I Nghị định số 203/2013/NĐ-CP, R = 4% (Bốn phần trăm).

Số tiền đặt trước: 40.000.000 đồng ( Bốn mươi triệu đồng).

 Địa điểm cung cấp và tiếp nhận hồ sơ: Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện Phước Sơn ( khu hành chính UBND huyện ) Số 48- Đường Hồ Chí Minh TT Khâm Đức, huyện Phước Sơn. Thời gian cung cấp hồ sơ: Từ ngày 05/2/2017 đến hết ngày 6/3/2017.  Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 07/3/2017 đến hết ngày 06/4/2017.

Mức phí tham gia đấu giá được thực hiện theo quy định tại mục b, khoản 3, Điều 1, Nghị quyết số 160/2015/NQ-HĐND ngày 07/7/2015 của HĐND tỉnh Quảng Nam “Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng Phí tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản”.

Phiên đấu giá sẽ được tổ chức tại Hội trường UBND huyện Phước Sơn Số 48- Đường Hồ Chí Minh – TT Khâm Đức, huyện Phước Sơn. Thời gian dự kiến tổ chức phiên đấu giá: Từ ngày 14/4/2017 đến ngày 24/4/2017. Thời gian cụ thể Hội đồng đấu giá sẽ có thông báo sau khi xét chọn hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá.

Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản huyện Phước Sơn trân trọng kính mời các tổ chức, cá nhân có chức năng (có đăng ký kinh doanh ngành nghề thăm dò khoáng sản, khai thác khoáng sản phù hợp với loại khoáng sản đưa ra đấu giá), năng lực, kinh nghiệm khai thác khoáng sản tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại khu vực khoáng sản nêu trên. Đề nghị các tổ chức, cá nhân khi đến nhận hồ sơ tham gia đấu giá hoặc đến tham khảo thêm các thông tin về  khu vực có khoáng sản đưa ra đấu giá phải có giấy giới thiệu và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của đơn vị (Doanh nghiệp, Hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã).

Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Phước Sơn, số 48 - Đường Hồ Chí Minh - TT Khâm Đức - Phước Sơn; điện thoại: 0510.3881070;  email: tnmtphuocson@gmail.com .

Thúy Hằng

Lượt xem:  1,581

Tin đã đưa