Kết quả trúng đấu giá quyền khai thác đất san lấp tại khu vực đồi Châu Mỹ, Bình Quý, Thăng Bình

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ hai, ngày 27/03/2017 | 01:47 PM (GMT +7)
Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thăng Bình thông báo kết quả trúng đấu giá quyền khai thác đất san lấp tại khu vực đồi Châu Mỹ, thôn Quý Xuân, xã Bình Quý, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam như sau:

1. Tổ chức trúng đấu giá: công ty TNHH MTV Đầu tư  xây dựng Quỳnh Dương

Giấy chứng nhận kinh doanh số 4001013425, đăng ký lần đầu ngày 14/01/2015, đăng ký thay đổi ngày 27/12/2016 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam cấp.

Địa chỉ: số 82 Huỳnh Thúc Kháng, Khối 8, Phường An Xuân, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

 2. Loại khoáng sản, vị trí, diện tích:

- Loại khoáng sản: Đất san lấp

- Vị trí: Đồi Châu Mỹ, thôn Quý Xuân, xã Bình Quý, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam

- Diện tích: 30.230m2

3. Giá trúng đấu giá: R = 5,75% (mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản)

Thanh Bình

Lượt xem:  2,413

Ý kiến độc giả
{{NguoiGui}}   ()
gửi lúc {binding NgayGui, convert=dateConverter}
{{ HienThiNoiDung(NoiDung,TrangThai)}}
Chưa có bình luận nào của độc giả.
Tin đã đưa