Huyện Phước Sơn thông báo đấu giá quyền khai thác khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 5, ngày 13/04/2017 | 08:44 AM (GMT +7)
Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản huyện Phước Sơn thông báo tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với khu vực khoáng sản trên địa bàn huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam với các thông tin sau:

1. Thông tin sơ lược về khu vực có khoáng sản đưa ra đấu giá:

- Tên loại khoáng sản: Đá làm vật liệu xây dựng thông thường.

- Địa điểm: Khối 6 TT Khâm Đức, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam.

- Diện tích: 1,18 ha.

- Mức độ nghiên cứu địa chất: Chưa được điều tra cơ bản, chưa thăm dò khoáng sản.

2. Giá khởi điểm, tiền đặt trước:

a) Giá khởi điểm: Khu vực này chưa thăm dò khoáng sản nên giá khởi điểm phiên đấu giá được xác định bằng mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (R) quy định tại Phụ lục II, Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016, R = 3% (Ba phần trăm).

b) Tiền đặt trước: 40.000.000 đồng ( Bốn mươi triệu đồng).

3. Địa điểm, thời gian cung cấp và tiếp nhận hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá (Trong giờ hành chính):

- Địa điểm cung cấp và tiếp nhận hồ sơ: Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện Phước Sơn ( khu hành chính UBND huyện ) Số 48- Đường Hồ Chí Minh TT Khâm Đức, huyện Phước Sơn.

- Thời gian cung cấp hồ sơ: Từ ngày 07/4/2017 đến hết ngày 07/5/2017.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 07/5/2017 đến hết ngày 07/6/2017.

4- Mức phí tham gia đấu giá:

Thực hiện theo quy định tại mục b, khoản 3, Điều 1, Nghị quyết số 160/2015/NQ-HĐND ngày 07/7/2015 của HĐND tỉnh Quảng Nam “Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng Phí tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản”.

5. Địa điểm, thời gian tổ chức phiên đấu giá:

- Địa điểm tổ chức phiên đấu giá: Hội trường UBND huyện Phước Sơn Số 48- Đường Hồ Chí Minh – TT Khâm Đức, huyện Phước Sơn.

- Thời gian dự kiến tổ chức phiên đấu giá: Dự kiến từ ngày 10/6/2017 đến ngày 24/7/2017. Thời gian cụ thể Hội đồng đấu giá sẽ có thông báo sau khi xét chọn hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá.

Trân trọng kính mời các tổ chức, cá nhân có chức năng (có đăng ký kinh doanh ngành nghề thăm dò khoáng sản, khai thác khoáng sản phù hợp với loại khoáng sản đưa ra đấu giá), năng lực, kinh nghiệm khai thác khoáng sản tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại khu vực khoáng sản nêu trên. Đề nghị các tổ chức, cá nhân khi đến nhận hồ sơ tham gia đấu giá hoặc đến tham khảo thêm các thông tin về  khu vực có khoáng sản đưa ra đấu giá phải có giấy giới thiệu và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của đơn vị (Doanh nghiệp, Hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã).

Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Phước Sơn, số 48 - Đường Hồ Chí Minh - TT Khâm Đức - Phước Sơn; điện thoại: 0510.3881070;  email: tnmtphuocson@gmail.com  ./.

Thanh Bình

Lượt xem:  1,957

Tin đã đưa