Ban quản lý dự án Giảm nghèo Tây Nguyên tỉnh Quảng Nam thông báo kết quả đầu thầu

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 3, ngày 25/04/2017 | 02:50 PM (GMT +7)
Gói thầu: Nâng cấp đường giao thông liên xã Phước Thành, Phước Lộc thuộc huyện Phước Sơn (QN.HP3.W5.ĐƯỜNG.2016).

I) Đơn vị nộp hồ sơ chào giá.

1/ Công ty CP Xây dựng Huyền Sơn Phát

Giá chào thầu: 3.938.000.000 đồng

2/ Công ty TNHH xây dựng thương mại An Dương

Giá chào thầu: 3.952.064.000 đồng

3/ Công ty CP TVTK và Xây dựng Phố Vĩnh

    Giá chào thầu: 3.955.990.000 đồng

II) Đơn vị trúng thầu: Công ty CP Xây dựng Huyền Sơn Phát

III) Giá trị hợp đồng: 3.938.000.000 đồng

IV) Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 ngày

Lượt xem:  2,055

Tin đã đưa