Ban QLDA Giảm nghèo Tây Nguyên tỉnh Quảng Nam thông tin kết quả đấu thấu

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 5, ngày 11/05/2017 | 03:54 PM (GMT +7)
Gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập báo cáo KTKT, lập HSMT cho các công trình cơ sở hạ tầng năm 2017 tỉnh Quảng Nam (QN.HP3.C6.KSTK.2016).

I) Đơn vị nộp hồ sơ quan tâm.

1/ Công ty TNHH Tư vấn – Đầu tư số 9 Kon Tum

2/ Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Nông nghiệp Nông thôn Kon Tum

3/ Công ty TNHH Xây dựng Mai Lê

II) Đơn vị mời nộp hồ sơ Đề Xuất: Công ty TNHH Tư vấn – Đầu tư số 9 Kon Tum

III) Giá trị hợp đồng: 1.520.000.000 đồng

IV) Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày

Lượt xem:  2,203

Tin đã đưa