Bắc Trà My: Tổ chức đấu giá cấp quyền khai thác khoáng sản đối với mỏ đá BTM 24

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 6, ngày 06/10/2017 | 08:33 AM (GMT +7)
UBND huyện Bắc Trà My vừa ban hành Kế hoạch tổ chức đấu giá cấp quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn huyện đợt 1 năm 2017.

Theo đó, sẽ tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với mỏ đá BTM 24, núi Đá Bàn, thôn Dương Lâm, xã Trà Dương, huyện Bắc Trà My (nằm trong quy hoạch  khoáng sản đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định 2691/QĐ-UBND ngày 04/9/2014), với diện tích đề nghị cấp phép là 2,14 ha; trữ lượng khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thông thường có thể khai thác được qua khảo sát, điều tra sơ bộ khoảng 430.000 m3.

Phương thức tiến hành đấu giá thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về đấu giá quy định tại Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản; Thông tư số 16/2014/TT-BTNMT ngày 14/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản; Thông tư liên tịch số 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC ngày 09/9/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Thời gian tổ chức đấu giá trong quý IV năm 2017, tuy nhiên, nếu công tác chuẩn bị chưa thực hiện được công tác đấu giá quyền khai thác khoáng sản trong năm 2017 thì sẽ được chuyển sang đấu giá quyền khai thác khoáng sản trong các năm tiếp theo.

UBND huyện Bắc Trà My giao Phòng Tài nguyên - Môi trường và Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo đúng quy định của pháp luật đối với khu vực khoáng sản nêu trên.

Linh Chi

Lượt xem:  1,526

Tin đã đưa