Thông báo đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại huyện Phước Sơn

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 3, ngày 23/01/2018 | 02:53 PM (GMT +7)
Hội đồng bán đấu giá quyền khai thác khoáng sản huyện Phước Sơn thông báo tổ chức bán đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với khu vực khoáng sản trên địa bàn huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam.

Cụ thể, loại khoáng sản đưa ra đấu giá: Cát làm vật liệu xây dựng thông thường, tại địa điểm: Điểm PS3, Km 45, xã Phước Xuân, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam; Diện tích: 2 ha.

Địa điểm cung cấp và tiếp nhận hồ sơ: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Phước Sơn (khu trung tâm hành chính UBND huyện) số 48, đường Hồ Chí Minh, thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn. Thời gian cung cấp hồ sơ: từ ngày 15/01/2018 đến hết ngày 15/02/2018. Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày 15/02/2018 đến hết ngày 20/ 03/2018.

Các tổ chức, cá nhân khi đến nhận hồ sơ tham gia đấu giá hoặc đến tham khảo thêm các thông tin về khu vực có khoáng sản đưa ra đấu giá phải có giấy giới thiệu và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của đơn vị (doanh nghiệp, Hợp tác xã, Liên minh hợp tác xã).

Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Hội trường UBND huyện Phước Sơn - Số 48, đường Hồ Chí Minh, thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn. Thời gian tổ chức phiên đấu giá: Dự kiến từ ngày 11/4/2018 đến ngày 12/42018. Thời gian cụ thể Hội đồng đấu giá sẽ có thông báo sau khi xét chọn hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá.

 

Thùy Dung

Lượt xem:  1,455

Tin đã đưa