Chương trình phát triển đô thị thị trấn Hà Lam giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 6, ngày 01/06/2018 | 09:57 AM (GMT +7)
Chương trình phát triển đô thị thị trấn Hà Lam (huyện Thăng Bình) giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 (gọi tắt là Chương trình) vừa được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1564/QĐ-UBND ngày 17/5/2018.
 

Theo đó, đô thị Hà Lam được xác định bao gồm 4 khu vực phát triển đô thị, gồm: khu vực cải tạo đô thị; khu vực phát triển đô thị mở rộng; khu vực tái thiết đô thị; khu vực có chức năng chuyên biệt. Trong đó, khu vực cải tạo đô thị với quy mô gồm 06 khu với tổng diện tích khoảng 408ha và lộ trình đến năm 2020 diện tích cải tạo khoảng 375ha; giai đoạn 2020-2025 cải tạo thêm 25ha; giai đoạn 2025-2030 cải tạo thêm 08ha.

Khu vực phát triển đô thị mở rộng với quy mô gồm 03 khu với tổng diện tích khoảng 248ha và lộ trình đến năm 2020 phát triển mở rộng khoảng 97,3ha; giai đoạn 2020-2025, phát triển mở rộng thêm 96,5ha; giai đoạn 2025-2030 phát triển mở rộng thêm khoảng 54,2ha.

Khu vực tái thiết đô thị với diện tích khoảng 17ha và lộ trình đến năm 2020 tái thiết 17ha.

Khu vực có chức năng chuyên biệt với quy mô gồm 02 khu với tổng diện tích khoảng 122ha và lộ trình đến năm 2020 không phát triển công nghiệp; giai đoạn 2020-2025 đầu tư xây dựng khoảng 64ha; giai đoạn 2025-2030 mở rộng thêm 58ha.

UBND tỉnh giao UBND huyện Thăng Bình tổ chức công bố Chương trình đã được phê duyệt. Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan triển khai các nội dung, kế hoạch của Chương trình, trong đó tập trung triển khai các dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật khung nhằm đạt các chỉ tiêu phát triển đô thị theo giai đoạn 5 năm và hằng năm. Định kỳ hằng năm báo cáo kết quả và các vướng mắc, khó khăn, các đề xuất, kiến nghị (nếu có) trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình phát triển đô thị thị trấn Hà Lam về Sở Xây dựng, UBND tỉnh để theo dõi, chỉ đạo.

Sở Xây dựng kiểm tra, hướng dẫn UBND huyện Thăng Bình triển khai thực hiện Chương trình. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính căn cứ danh mục dự án ưu tiên đầu tư theo Chương trình được duyệt, bố trí kế hoạch vốn hằng năm phù hợp với Kế hoạch đầu tư trung hạn của tỉnh để UBND huyện Thăng Bình triển khai thực hiện. 

Xem chi tiết Quyết định số 1564/QĐ-UBND tại đây./.

 

Linh Chi

Lượt xem:  1,673

Tin đã đưa
Trang 1 / 2 1 2 ››
Xem theo ngày :